Schadegeval aangeven

Vrij Aanvullend Pensioen (VAP)
Vrij Aanvullend Pensioen (VAP)

 • U bent zelfstandige en wilt graag uw wettelijk pensioen aanvullen? Dan is het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) zeker iets voor u. U spaart een mooi bedrag bij elkaar voor later én geniet nu al van een interessant fiscaal voordeel.

  U kiest zelf wat u spaart!

  De bijdrage om uw aanvullend pensioen op te bouwen bedraagt maximaal 8,17% van de beroepsinkomsten, met een absoluutmaximum van € 3.187,04*. Daarnaast kiest u zelf wat u het beste uitkomt: stort u het liefst jaarlijks uw volledige premie in één keer? Of spreidt u uw stortingen halfjaarlijks, driemaandelijks of zelfs maandelijks?
  *inkomstenjaar 2018 – aanslagjaar 2019

  Gewaarborgd rendement

  Elke gestorte premie wordt belegd tegen de rentevoet die op dat moment van toepassing is (tak 21). De intrestvoet blijft gegarandeerd gedurende de volledige looptijd van de verzekering. Daarnaast beslist Fidea elk jaar over een eventuele winstdeling. Deze kan uw rendement verhogen maar is niet gewaarborgd. Deze winstdeling kan nadien ook in tak 23 belegd worden.

  Fiscaal voordeel

  U geniet van een belastingvermindering, indien u de wettelijke voorwaarden naleeft. Daarnaast betaalt u ook minder sociale bijdragen, betaalt u geen taks op uw premies én kunt u het VAPZ combineren met pensioensparen en langetermijnsparen voor een nog groter totaal fiscaal voordeel. 

  De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de cliënt en kan in de toekomst onderhevig zijn aan wijzigingen. 

  U en uw gezin beschermen

  Wenst u zichzelf en uw gezin extra te beschermen? Dan is een aanvullende waarborg de oplossing! Hiermee kunt u zich indekken tegen de financiële gevolgen van een volledige en blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval en garandeert u de uitbetaling van een extra kapitaal aan uw naasten bovenop de reeds gespaarde reserve indien u overlijdt voor pensioenleeftijd.

  Spaar-en beleggingsdoelstellingen

  Tak 21-luik:
  De intrestvoet op stortingen in het tak 21-luik wordt gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij, die zich engageert tot de terugbetaling van het bedrag (na afhouding van kosten en taksen) dat de verzekeringnemer in tak 21 stort, opgerent aan de gewaarborgde intrestvoet.

  Tak 23-luik (enkel indien gekozen werd voor de optie ‘winstdeling tak 23’):
  Binnen dit luik mikt de verzekeringnemer voor de toegekende winstdeelname op  een potentieel hoger rendement dan bij tak 21. 

  Flexibel VAP Saving Plan biedt de verzekeringnemer de mogelijkheid om een aanvullend kapitaal overlijden in de polis te laten verzekeren.

  Flexibel VAP Saving Plan is  bedoeld om op lange termijn te sparen, fiscaal gestimuleerd via het stelsel Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen.

  Verplichte informatie

  • Aanbod onder voorwaarden. Voor meer informatie of een offerte kunt u terecht bij uw bemiddelaar. U vindt de voorwaarden en de infofiche over dit product in de rechterkolom. Fidea adviseert u deze grondig door te nemen vooraleer u een contract afsluit.
  • Op dit contract is het Belgisch recht van toepassing.
  • Fidea nv, Delacenseriestraat 1 in 2018 Antwerpen - BTW BE 0406.006.069 - RPR Antwerpen , Afdeling Antwerpen - NBB 0033 - IBAN: BE15 7332 4832 0030 - BIC: KREDBEBB. Verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht met codenummer 0033 en toelating om levensverzekeringen aan te bieden in België.
  • Voor klachten over onze dienstverlening kunt u terecht bij de klachtendienst van Fidea, Delacenseriestraat 1, 2018 Antwerpen, of per e-mail via klachten@fidea.be.
   Indien nodig kunt u ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per e-mail via info@ombudsman.as.

  Wenst u meer informatie over dit product, over hoe u zich optimaal kan beschermen, welke waarborg het beste bij u past, enzovoort? Neem dan contact op met uw bemiddelaar.

   

  U wilt een overlijden aangeven? Neem dan contact op met uw bemiddelaar. Hij zal op zijn beurt Fidea contacteren om een schadedossier te openen. Fidea zal het overlijden verder afhandelen. U kunt steeds bij uw bemiddelaar terecht voor meer informatie over het verloop van het schadedossier.

   

  Beleggen of sparen kan o.a. onderstaande risico’s inhouden:

  • Renterisico:
   wanneer u (gedeeltelijk) belegt in obligaties schommelt de waarde van uw investering mee met de rente. Binnen tak 21 blijft uw ingelegd kapitaal echter sowieso gewaarborgd.
  • Wisselkoersrisico:
   wanneer u (gedeeltelijk) belegt in fondsen met vreemde munten schommelt de waarde van uw investering mee met de wisselkoersen. Binnen tak 21 blijft uw ingelegd kapitaal echter sowieso gewaarborgd.
  • Kapitaalrisico:
   wanneer u belegt in tak 23 schommelt de waarde van uw ingelegd kapitaal mee met de situatie op de  financieel-economische markten.
  • Faillissement van de maatschappij:
   wanneer u belegt in tak 21 kan het zijn dat uw ingelegd kapitaal niet volledig kan worden terugbetaald ingeval van een faillissement van Fidea nv. In dit geval kunt u wel beroep doen op de wettelijke Belgische depositobescherming voor een bedrag van maximaal €100 000,00 per persoon en per verzekeringsonderneming.

  *In bovenstaand overzicht is de verwijzing naar tak 23 enkel relevant indien de optie winstdeling tak 23 onderschreven werd.

Deze site maakt gebruik van cookies. Eén van de cookies die we gebruiken is essentieel voor het bedienen van delen van de site die al is gecreëerd. U kan alle cookies van deze site verwijderen en blokkeren maar hierdoor kunnen delen van de site mogelijks niet werken. Meer lezen