Schadegeval aangeven

Individuele Pensioentoezeggingen (IPT)
Individuele Pensioentoezegging voor zelfstandigen (IPT)

 • U bent bedrijfsleider van uw vennootschap en wilt graag uw wettelijk pensioen aanvullen? Dan is de Individuele Pensioentoezegging (IPT) zeker iets voor u. Uw vennootschap betaalt de bijdrage voor uw IPT, u ontvangt op het einde van de rit het bijeen gespaarde kapitaal. 

  Interesse in een IPT?

  Dan kunt u voortaan terecht bij Baloise Insurance, via uw makelaar. U vindt alle informatie hier: https://www.baloise.be/nl/professioneel/sparen-met-fiscaal-voordeel.html

  Hebt u een contract IPT afgesloten bij Fidea, met tak 23-fondsen? Klik dan hier voor alle informatie rond uw beleggingsfondsen

  Verplichte informatie

  • Aanbod onder voorwaarden. Voor meer informatie of een offerte kunt u terecht bij uw bemiddelaar. U vindt de voorwaarden en de infofiche over dit product in de rechterkolom. Fidea adviseert u deze grondig door te nemen vooraleer u een contract afsluit.
  • De looptijd van het contract voor deze verzekering wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. Als cliënt wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels 
  • Op dit contract is het Belgisch recht van toepassing.
  • Baloise Belgium nv, met maatschappelijke zetel in België, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, BTW BE 0400.048.883, PRP Antwerpen
  • Voor klachten over onze dienstverlening kunt u terecht bij de klachtendienst van Baloise, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, of per e-mail via klachten@fidea.be.
   Indien nodig kunt u ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per e-mail via info@ombudsman.as.

  U wilt een overlijden aangeven? Neem dan contact op met uw bemiddelaar. Hij zal op zijn beurt Fidea contacteren om een schadedossier te openen. Fidea zal het overlijden verder afhandelen. U kunt steeds bij uw bemiddelaar terecht voor meer informatie over het verloop van het schadedossier. 

  Beleggen of sparen kan o.a. onderstaande risico’s inhouden:

  • Kapitaalsgarantie tak 21
   op een tak 21-verzekering zijn taksen en kosten van toepassing op de premies die u investeert. Deze taksen en kosten kunnen tot gevolg hebben dat u op het moment van afkoop of op de vervaldag van de polis, niet uw volledige geïnvesteerde premie terugkrijgt.
  • Renterisico:
   wanneer u (gedeeltelijk) belegt in obligaties schommelt de waarde van uw investering mee met de rente. Binnen tak 21 blijft uw ingelegd kapitaal echter sowieso gewaarborgd.
  • Wisselkoersrisico:
   wanneer u (gedeeltelijk) belegt in fondsen met vreemde munten schommelt de waarde van uw investering mee met de wisselkoersen. Binnen tak 21 blijft uw ingelegd kapitaal echter sowieso gewaarborgd.
  • Kapitaalrisico:
   wanneer u belegt in tak 23 schommelt de waarde van uw ingelegd kapitaal mee met de situatie op de  financieel-economische markten.
  • Faillissement van de maatschappij:
   wanneer u belegt in tak 21 kan het zijn dat uw ingelegd kapitaal niet volledig kan worden terugbetaald ingeval van een faillissement van Fidea nv. In dit geval kunt u wel beroep doen op de wettelijke Belgische depositobescherming voor een bedrag van maximaal €100 000,00 per persoon en per verzekeringsonderneming.

Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: