Schadegeval aangeven

Individuele Pensioentoezeggingen (IPT)
Individuele Pensioentoezegging voor zelfstandigen (IPT)

 • U bent bedrijfsleider van uw vennootschap en wilt graag uw wettelijk pensioen aanvullen? Dan is de Individuele Pensioentoezegging (IPT) zeker iets voor u. De bijdrage voor uw IPT wordt volledig betaald door uw vennootschap, wat u zowel de eigenaar als de rechtstreeks begunstigde maakt.

  U kiest zelf wat u spaart!

  U kiest zelf de grootte van de premie en de risicograad van uw belegging. Er is geen absoluut maximum wat premies betreft, er is enkel de regel dat wanneer u spaart via IPT uw totale pensioen niet hoger mag zijn dan 80% van uw laatste bruto jaarloon. Indien dit wel het geval is, verliest uw vennootschap een groot stuk van de fiscale voordelen van uw pensioenplan. Daarnaast kiest u zelf wat u het beste uitkomt: stort u het liefst jaarlijks uw volledige premie in één keer? Of spreidt u uw stortingen halfjaarlijks, driemaandelijks of zelfs maandelijks?

  Een mooi rendement

  U bepaalt zelf wat er met uw bijdragen gebeurt. U kunt kiezen om uw bijdrage te beleggen in tak 21, tak 23 of een mix van beiden. U kunt aan de hand van een persoonlijke verdeelsleutel de veiligheid en gegarandeerde rendement van tak 21 combineren met het potentieel hoger rendement van tak 23.

  Voor tak 21 wordt elke gestorte premie belegd tegen de rentevoet die op dat moment van toepassing is. De intrestvoet blijft gegarandeerd gedurende de volledige looptijd van de verzekering. Daarnaast beslist Fidea elk jaar over een eventuele winstdeling. Deze kan uw rendement verhogen maar is niet gewaarborgd. Deze winstdeling kan nadien ook in tak 23 belegd worden. 

  Voor tak 23 wordt elke gestorte premie belegd aan een rendement die niet gegarandeerd is en afhankelijk is van de prestatie van één of meerdere tak 23-beleggingsfondsen.

  Fiscaal voordeel

  De gestorte premies zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskost voor uw vennootschap. 

  U en uw gezin beschermen

  Wenst u zichzelf en uw gezin extra te beschermen? Dan is een aanvullende waarborg de oplossing! Hiermee kunt u zich indekken tegen de financiële gevolgen van een volledige en blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval en garandeert u de uitbetaling van een extra kapitaal aan uw naasten bovenop de reeds gespaarde reserve indien u overlijdt voor pensioenleeftijd.

  Wenst u meer informatie over dit product, over hoe u zich optimaal kan beschermen, welke  waarborg het beste bij u past, enzovoort? Neem dan contact op met uw bemiddelaar. 

  U wilt een overlijden aangeven? Neem dan contact op met uw bemiddelaar. Hij zal op zijn beurt Fidea contacteren om een schadedossier te openen. Fidea zal het overlijden verder afhandelen. U kunt steeds bij uw bemiddelaar terecht voor meer informatie over het verloop van het schadedossier. 

Deze site maakt gebruik van cookies. Eén van de cookies die we gebruiken is essentieel voor het bedienen van delen van de site die al is gecreëerd. U kan alle cookies van deze site verwijderen en blokkeren maar hierdoor kunnen delen van de site mogelijks niet werken. Meer lezen