Schadegeval aangeven

Dyna-Safe Plan
Dyna-Safe Plan

 • U wilt graag uw spaargeld meer laten opbrengen door het te beleggen, maar u hebt geen tijd om zelf actief de beurs op te volgen? Het Dyna-Safe Plan van Fidea kan worden aangepast aan het beleggersprofiel van de klant. Dit kan gaan van zeer defensief (enkel in tak 21) tot zeer dynamisch (tak 23 beleggingsfondsen met een hoge SRRI risicoklasse).

  U kiest zelf en kan uw strategie aanpassen wanneer de markt evolueert

  Op basis van een persoonlijke verdeelsleutel kunt u voor uw initiële premie binnen één contract het gewaarborgde rendement en de mogelijke winstdeling van tak 21 combineren met een rendement gekoppeld aan één of meerdere beleggingsfondsen in tak 23. Daarnaast beslist u zelf hoeveel u belegt, wat zorgt voor enige flexibiliteit. Bijstortingen zijn enkel mogelijk in tak 23. Verder kunt u op regelmatige basis uw geld opvragen (door aangekochte fondsen terug te verkopen), wat de toegankelijkheid verhoogt. Ten slotte biedt Fidea enkele financiële opties aan om verliezen in tak 23 te beperken en meerwaarden veilig te stellen.

  In de handen van specialisten

  U kiest bij de start uw strategie en hoeft deze nadien niet meer op te volgen. Uw geld is in veilige handen bij specialisten ter zake. Daarnaast is een beleggingsverzekering ook fiscaal interessant: de huidige wetgeving bepaalt namelijk dat enkel voor tak 21 en enkel de eerste 8 jaar roerende voorheffing verschuldigd is.

  Spaar-en beleggingsdoelstellingen

  Tak 21-luik:
  De intrestvoet op de storting in het tak 21-luik wordt gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij, die zich engageert tot de terugbetaling van het bedrag (na afhouding van kosten en taksen) dat de verzekeringnemer in tak 21 stort, opgerent aan de gewaarborgde intrestvoet.

  Tak 23-luik:
  Binnen dit luik mikt de verzekeringnemer met zijn storting(en) op een potentieel hoger rendement dan bij een tak 21-belegging.
  De fondsen waarin hij belegt zijn aangepast aan zijn beleggersprofiel. De fondsenbeheerders volgen de evoluties en tendensen op de financiële markten van nabij op en spelen hier op in.
  De verzekeringnemer heeft de keuze uit 3 beschermingsmechanismen die zijn winst kunnen beschermen en/of zijn verlies kunnen beperken. Hijzelf bepaalt het niveau (minimumdrempel is 15%) waarop ze automatisch in werking treden.

  Dyna-Safe Plan biedt de verzekeringnemer de mogelijkheid om :

  • zelf één of meer begunstigden aan te wijzen in geval van overlijden van de verzekerde;
  • een aanvullend kapitaal overlijden in de polis te laten verzekeren.

  Dyna-Safe Plan is  bedoeld om op lange termijn (minimum 8 jaar) te beleggen en het bedrag dat de verzekeringnemer er heeft in geïnvesteerd te laten aangroeien.

  Verplichte informatie

  • Aanbod onder voorwaarden. Voor meer informatie of een offerte kunt u terecht bij uw bemiddelaar. U vindt de voorwaarden en de essentiële informatiedocumenten over dit product in de rechterkolom. Fidea adviseert u deze grondig door te nemen vooraleer u een contract afsluit.
  • Op dit contract is het Belgisch recht van toepassing.
  • Fidea nv, Delacenseriestraat 1 in 2018 Antwerpen - BTW BE 0406.006.069 - RPR Antwerpen , Afdeling Antwerpen - NBB 0033 - IBAN: BE15 7332 4832 0030 - BIC: KREDBEBB. Verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht met codenummer 0033 en toelating om levensverzekeringen aan te bieden in België.
  • Voor klachten over onze dienstverlening kunt u terecht bij de klachtendienst van Fidea, Delacenseriestraat 1, 2018 Antwerpen, of per e-mail via klachten@fidea.be.
   Indien nodig kunt u ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per e-mail via info@ombudsman.as.

  Wenst u meer informatie over dit product, over hoe u zich optimaal kan beschermen, welke  waarborg het beste bij u past, enzovoort? Neem dan contact op met uw bemiddelaar.  

  U wilt een overlijden aangeven? Neem dan contact op met uw bemiddelaar. Hij zal op zijn beurt Fidea contacteren om een schadedossier te openen. Fidea zal  het overlijden verder afhandelen. U kunt steeds bij uw bemiddelaar terecht voor meer informatie over het verloop van het schadedossier.

  Beleggen of sparen kan o.a. onderstaande risico’s inhouden:

  • Renterisico:
   wanneer u (gedeeltelijk) belegt in obligaties schommelt de waarde van uw investering mee met de rente. Binnen tak 21 blijft uw ingelegd kapitaal echter sowieso gewaarborgd.
  • Wisselkoersrisico:
   wanneer u (gedeeltelijk) belegt in fondsen met vreemde munten schommelt de waarde van uw investering mee met de wisselkoersen. Binnen tak 21 blijft uw ingelegd kapitaal echter sowieso gewaarborgd.
  • Kapitaalrisico:
   wanneer u belegt in tak 23 schommelt de waarde van uw ingelegd kapitaal mee met de situatie op de  financieel-economische markten.
  • Faillissement van de maatschappij:
   wanneer u belegt in tak 21 kan het zijn dat uw ingelegd kapitaal niet volledig kan worden terugbetaald ingeval van een faillissement van Fidea nv. In dit geval kunt u wel beroep doen op de wettelijke Belgische depositobescherming voor een bedrag van maximaal €100 000,00 per persoon en per verzekeringsonderneming.

Deze site maakt gebruik van cookies. Eén van de cookies die we gebruiken is essentieel voor het bedienen van delen van de site die al is gecreëerd. U kan alle cookies van deze site verwijderen en blokkeren maar hierdoor kunnen delen van de site mogelijks niet werken. Meer lezen