Schadegeval aangeven

Dyna-Safe Plan
Dyna-Safe Plan

 • U wilt graag uw spaargeld meer laten opbrengen door het te beleggen, maar u hebt geen tijd om zelf actief de beurs op te volgen? Dan kunt u kiezen voor het Dyna-Safe Plan van Fidea.

  Dankzij het uitgebreide aanbod van meer dan 20 beleggingsfondsen kunt u uw beleggingsplan helemaal aan uw persoonlijke situatie aanpassen, zowel qua beleggersprofiel als qua voorkeuren.

  • U kunt kiezen voor defensieve tot heel dynamische tak-23 beleggingsfondsen.
  • Hebt u een boontje voor digitalisering of kiest u liever voor investeren in hernieuwbare energie? In onze fondsen kunt u onder meer kiezen voor innovatieve ondernemingen, groeimarkten, Europese markten, energiebedrijven, de farmaceutische sector, bedrijven actief in de communicatietechnologie, …

   Uw bemiddelaar maakt u graag wegwijs in ons diverse aanbod.

  Het Dyna-Safe Plan is bedoeld om op lange termijn (minimum 10 jaar) te beleggen en het bedrag dat u erin heeft geïnvesteerd te laten aangroeien.

  U kiest zelf en kunt uw strategie aanpassen wanneer de markt evolueert

  U kiest zelf …

  … hoeveel u belegt

  … of en hoe u uw initiële premie verdeelt binnen uw contract. Binnen één Dyna-Safe Plan kunt u tot vijf beleggingsfondsen selecteren.

  … of u tijdens het contract nog wil bijstorten

  … of en wanneer u tussentijds geld wil opvragen (door aangekochte fondsen te verkopen)

  … of u uw contract uitbreidt met enkele beschermingsmechanismen om eventuele verliezen te beperken en meerwaarden veilig te stellen.  

  Dit alles maakt van Dyna-Safe Plan een flexibel beleggingsplan waarmee u steeds uw strategie kunt aanpassen aan de marktomstandigheden.  

  In de handen van specialisten

  Achter elk fonds zit een ervaren fondsenbeheerder die dagelijks het beleggingsfonds op de voet volgt en bijstuurt wanneer nodig. Uw geld is met andere woorden in de handen van specialisten ter zake. 

  Spaar- en beleggingsdoelstellingen

  Het Dyna-Safe Plan is een tak 23-beleggingsverzekering.

  Hierbij mikt u met uw storting(en) op een potentieel hoger rendement door te investeren in beleggingsfondsen. 

  De fondsen waarin u belegt zijn aangepast aan uw beleggersprofiel, dat u samen met uw bemiddelaar aan de hand van een vragenlijst bepaalt. De fondsenbeheerders volgen de evoluties en tendensen op de financiële markten van nabij op en spelen hier op in.

  Opgelet: in een tak 23-verzekering worden kapitaal en rendement niet gewaarborgd. Het risico wordt volledig door u – de verzekeringnemer – gedragen.

  U kunt uw winst beschermen en/of een eventueel verlies beperken dankzij drie beschermingsmechanismen:

  • Winstbescherming: Indien het basisfonds een bepaald positief prestatieniveau (=drempel) heeft bereikt, dan worden de gerealiseerde koerswinsten op het basisfonds automatisch overgedragen naar een vooraf bepaald doelfonds
  • Risicobescherming: Indien het basisfonds een negatief prestatieniveau (=drempel) heeft bereikt, dan wordt het volledige beleggingsfonds leeggemaakt en automatisch overgedragen naar een vooraf bepaald doelfonds.
  • Risicobescherming (dynamisch): Indien het basisfonds een negatief prestatieniveau (=drempel) heeft bereikt, zal het volledige beleggingsfonds worden leeggemaakt en automatisch worden overgedragen naar een vooraf bepaald doelfonds. De referentiewaarde evolueert mee indien de koerswaarde stijgt.

  U bepaalt zelf het niveau met een minimumdrempel van 15% waarop deze beschermingsmechanismen automatisch in werking treden.

  Kiest u niet voor één van bovenvermelde beschermingsmechanismen, dan kunt u opteren voor de financiële optie ‘geplande switch’. Met deze optie gebeurt er vanuit een geselecteerd beleggingsfonds (het basisfonds) periodiek een overdracht naar één of meerdere vooraf bepaalde doelfondsen. U bepaalt zelf, op het moment van onderschrijving van deze optie en binnen vastgestelde grenzen, de frequentie en het bedrag van de geplande switch en kunt deze gedurende de looptijd van de verzekering aanpassen of stopzetten.

  Benieuwd naar de Fidea-beleggingsfondsen?

  U vindt een volledig overzicht, samen met de Essentiële Informatiedocumenten en de fondsenfiches, op onze fondsenpagina

  Verplichte informatie

  • Aanbod onder voorwaarden. Voor meer informatie of een offerte kunt u terecht bij uw bemiddelaar. U vindt de voorwaarden en de essentiële informatiedocumenten over dit product in de rechterkolom. Fidea adviseert u deze grondig door te nemen vooraleer u een contract afsluit.
  • Op dit contract is het Belgisch recht van toepassing.
  • Baloise Belgium nv, met maatschappelijke zetel in België, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, BTW BE 0400.048.883, PRP Antwerpen
  • Voor klachten over onze dienstverlening kunt u terecht bij de klachtendienst van Baloise, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, of per e-mail via klachten@fidea.be.
   Indien nodig kunt u ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per e-mail via info@ombudsman.as.

  Wenst u meer informatie over dit product, over hoe u zich optimaal kan beschermen, welke waarborg het beste bij u past en welke fondsen het best aan uw risicoprofiel beantwoorden? Neem dan contact op met uw bemiddelaar. Hij kan uw persoonlijke situatie en behoeften mee in kaart brengen en u adviseren over welke formule het beste bij u past.

  U bent nog geen cliënt bij Fidea?

  Vind een bemiddelaar via onze zoekmodule.

  U wilt een overlijden aangeven? Neem dan contact op met uw bemiddelaar. Hij zal op zijn beurt Fidea contacteren om een schadedossier te openen. Fidea zal  het overlijden verder afhandelen. U kunt steeds bij uw bemiddelaar terecht voor meer informatie over het verloop van het schadedossier.

  Beleggen of sparen kan o.a. onderstaande risico’s inhouden:

  • Kapitaalsgarantie tak 21
   Op een tak 21-verzekering zijn taksen en kosten van toepassing op de premies die u investeert. Deze taksen en kosten kunnen tot gevolg hebben dat u op het moment van afkoop of op de vervaldag van de polis, niet uw volledige geïnvesteerde premie terugkrijgt. 
  • Renterisico:
   wanneer u (gedeeltelijk) belegt in obligaties schommelt de waarde van uw investering mee met de rente. Binnen tak 21 blijft uw ingelegd kapitaal echter sowieso gewaarborgd.
  • Wisselkoersrisico:
   wanneer u (gedeeltelijk) belegt in fondsen met vreemde munten schommelt de waarde van uw investering mee met de wisselkoersen. Binnen tak 21 blijft uw ingelegd kapitaal echter sowieso gewaarborgd.
  • Kapitaalrisico:
   wanneer u belegt in tak 23 schommelt de waarde van uw ingelegd kapitaal mee met de situatie op de  financieel-economische markten.

   

Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: