Schadegeval aangeven

Zware vrachtwagen
Zware vrachtwagen

 • Uiteraard doet u er alles aan om het veilig te houden op de weg, maar soms loopt het toch fout. Gelukkig kunt u dan een beroep doen op Fidea.

  Burgerrechtelijke aansprakelijkheid 

  U  bent wettelijk verplicht om  zich te verzekeren tegen de schade die u met uw voertuig aan derden veroorzaakt. Dit is de zogenaamde Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid, of kortweg BA.

  Extra bescherming met de Fidea Omniumverzekering 

  Koopt u een nieuwe vrachtwagen, dan kan de Omniumverzekering van pas komen. Net als de aankoop van een handelspand, neemt de aankoop van een vrachtwagen een grote hap uit uw budget. Om het kapitaal dat u in uw motorrijtuig geïnvesteerd hebt beter te beschermen, kunt u een Omniumverzekering afsluiten. 

  Verplichte informatie

  • Aanbod onder voorwaarden. Voor meer informatie of een offerte kunt u terecht bij uw bemiddelaar. U vindt de voorwaarden over dit product in de rechterkolom. Fidea adviseert u deze grondig door te nemen vooraleer u een contract afsluit.
  • De looptijd van het contract voor deze verzekering wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. Als cliënt wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
  • Op dit contract is het Belgisch recht van toepassing.
  • Fidea nv, Delacenseriestraat 1 in 2018 Antwerpen - BTW BE 0406.006.069 - RPR Antwerpen , Afdeling Antwerpen - NBB 0033 - IBAN: BE15 7332 4832 0030 - BIC: KREDBEBB. Verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht met codenummer 0033 en toelating om levensverzekeringen aan te bieden in België.
  • Voor klachten over onze dienstverlening kunt u terecht bij de klachtendienst van Fidea, Delacenseriestraat 1 , 2018 Antwerpen, of per e-mail via klachten@fidea.be.
   Indien nodig kunt u ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per e-mail via info@ombudsman.as.

   

  Uw bemiddelaar kan u optimaal adviseren. Bij welke waarborgen hebt u persoonlijk het meest baat? Hoe beschermt u zich optimaal? Vind hiernaast een bemiddelaar in uw buurt.

  Eén seconde van afleiding, een glad wegdek, een steentje in uw voorruit, een verkeerd ingeschatte remafstand,… . Een ongeval gebeurt steeds onverwacht. Gelukkig kunt u beroep doen op de sterke service van Fidea.

  Vlotte registratie van uw schadedossier

  U kunt 24/24 bij Fidea terecht om een schadedossier te openen:

  • ofwel belt u naar de Fideafoon op het gratis nummer 0800 92 209
  • ofwel gebruikt u hiervoor de gratis Fidea'pp

  Tips bij het invullen van een Europees aanrijdingsformulier

  Na een auto-ongeval is een goed ingevuld aanrijdingsformulier de eerste stap naar een snelle schaderegeling. Hieronder vindt u alvast enkele tips.

  1. Leg twee of drie aanrijdingsformlieren in uw voertuig. Bij een kettingbotsing bijvoorbeeld kan het zijn dat uw voertuig zowel voor- als achteraan werd geraakt. In dit geval vult u idealiter met alle betrokken bestuurders een aanrijdingsformulier in. Zo kan de aansprakelijkheid worden bepaald en de schade door de verschillende maatschappijen het snelst worden geregeld.
  2. Een proces-verbaal van het ongeval vervangt het aanrijdingsformulier niet. De verzekerings-maatschappijen hebben de gegevens nodig voor een vlotte schaderegeling.
  3. Let goed op wat u tekent in de situatieschets in vak 13:
   - Schets de breedte van de weg, de betrokken wagens,… in de juiste verhoudingen. Maak hiervoor gebruik van de ruitjes op het blad.
   - Duid de positie van de getuigen aan met een kruisje.
   - Vermeld eventuele borden en verkeerslichten op de schets, de precieze plaats van de aanrijding, de straatnamen en de rijrichting.
   - Duid de middenas van de weg enkel aan met een stippellijn als er effectief een middellijn gemarkeerd is op de weg.
   - Opgelet met pijltjes op de situatieschets: een pijltje betekent dat uw voertuig in beweging was.
  4.  Indien uw voertuig schade heeft opgelopen, volstaat het om in vak 11 ‘ja’ te schrijven. Experts kunnen achteraf de schade vaststellen.
  5. In geval van discussie zou de schaderegeling minder vlot kunnen verlopen. Verzamel in elk geval alle gegevens van de tegenpartij (merk, model, nummerplaat én verzekeringsgegevens) en vul uw eigen aanrijdingsformulier in.
  6. Controleer de gemeenschappelijke vakken 12, 13 en 15 en de gegevens van de tegenpartij in vak 8 voor u het formulier ondertekent.
  7. Indien u niet akkoord gaat met de verklaringen van de tegenpartij, kunt u dit noteren in vak 14. Als u geen opmerkingen hebt, veronderstelt men dat u akkoord gaat met de tegenpartij.
  8. Onderteken het aanrijdingsformulier alleen als u volledig akkoord gaat. U kunt gerust weigeren om te tekenen, ook als een politieagent het formulier heeft ingevuld.

Deze site maakt gebruik van cookies. Eén van de cookies die we gebruiken is essentieel voor het bedienen van delen van de site die al is gecreëerd. U kan alle cookies van deze site verwijderen en blokkeren maar hierdoor kunnen delen van de site mogelijks niet werken. Meer lezen