Schadegeval aangeven

Gewaarborgd inkomen
Gewaarborgd inkomen

 • Bent u langdurig buiten strijd door ziekte of ongeval? Met het vervangingsinkomen van de sociale zekerheid wordt uw inkomensverlies slechts gedeeltelijk opgevangen. Hier biedt de polis Gewaarborgd Inkomen van Fidea uitkomst. De verzekering Gewaarborgd Inkomen betaalt u een vervangingsinkomen in geval van arbeidsongeschiktheid:

  • zowel bij tijdelijke, als bij permanente arbeidsongeschiktheid
  • zowel bij gedeeltelijke, als bij volledige arbeidsongeschiktheid

  U kunt bij Fidea al een polis "Gewaarborgd Inkomen" afsluiten vanaf 20 jaar. Bovendien kunt u deze polis aanpassen aan uw eigen behoeftes: u kiest zelf het maandelijks aanvullend inkomen dat u wilt verzekeren en welke periode u zelf financieel wilt overbruggen.

  Inkomensverlies t.g.v. arbeidsongeschiktheid?
  U ontvangt een maandelijks bedrag bovenop de uitkering van het ziekenfonds.

  Premie eveneens terugbetaald
  Ook de premie van uw Gewaarborgd Inkomen wordt in dezelfde verhouding terugbetaald.

  Vrije keuze tussen diverse opties
  De evolutie van de rente? De eigenrisicotermijn? Deze keuzes bepaalt u zelf.

  Verplichte informatie

  • Aanbod onder voorwaarden. Voor meer informatie of een offerte kunt u terecht bij uw bemiddelaar. U vindt de voorwaarden over dit product in de rechterkolom. Fidea adviseert u deze grondig door te nemen vooraleer u een contract afsluit.
  • De looptijd van het contract voor deze verzekering wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. Als cliënt wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
  • Op dit contract is het Belgisch recht van toepassing.
  • Fidea nv, Delacenseriestraat 1 in 2018 Antwerpen - BTW BE 0406.006.069 - RPR Antwerpen , Afdeling Antwerpen - NBB 0033 - IBAN: BE15 7332 4832 0030 - BIC: KREDBEBB. Verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht met codenummer 0033 en toelating om levensverzekeringen aan te bieden in België.
  • Voor klachten over onze dienstverlening kunt u terecht bij de klachtendienst van Fidea, Delacenseriestraat 1 , 2018 Antwerpen, of per e-mail via klachten@fidea.be.
   Indien nodig kunt u ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per e-mail via info@ombudsman.as.

  Uw Crelan-bemiddelaar kan u optimaal adviseren. Bij welke waarborgen hebt u persoonlijk het meeste baat? Hoe beschermt u zich optimaal? 

  U wilt een schadegeval aangeven? Neem dan contact op met uw bemiddelaar. Hij zal op zijn beurt Fidea contacteren om een schadedossier te openen. Fidea zal uw rechten verdedigen en het schadegeval verder afhandelen. U kunt steeds bij uw bemiddelaar terecht voor meer informatie over het verloop van het schadedossier.

Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: