Schadegeval aangeven

Patrimoniumpolis
Patrimoniumpolis

 • Brand in uw bedrijfspand? Kapotte ramen door vandalen die u een bezoekje brachten?... De Fidea Patrimoniumpolis beschermt uw onderneming. De Fidea Patrimoniumpolis werd dan ook al meermaals bekroond met een DECAVI Award. Zowel uw bedrijfsgebouw als uw bedrijfsmaterieel en eventuele koopwaar kunt u onderbrengen in deze polis. Ook uw woning kunt u mee laten opnemen in deze polis, als die dezelfde ligging heeft als uw bedrijfsgebouwen. Bovendien is de polis geschikt voor zowel eigenaars, huurders als verhuurders.

  De Fidea Patrimoniumpolis is bestemd voor zelfstandigen of bedrijven die goederen produceren, verwerken of verkopen en biedt sowieso de volgende kwalitatieve basiswaarborgen:

  • brand en aanverwante gevaren
  • water en stookolie
  • aanraking en aanverwante gevaren
  • glasbreuk en aanverwante gevaren
  • kwaadwillige beschadiging inclusief standaard een dekking voor schade veroorzaakt door vandalen
  • storm en aanverwante gevaren inclusief standaard een dekking voor vast materieel dat zich buiten bevindt, zoals uw uithangborden en lichtreclames
  • natuurrampen

  In deze basiswaarborgen voorzien we standaard:

  • een dekking voor elektriciteitsschade (en dit zonder vergoedingsgrens)
  • passen we slechts een beperkte aftrek voor slijtage toe (enkel het stuk boven de 30% slijtage wordt in mindering gebracht).
  • Een automatische dekking gedurende 120 dagen wanneer u een nieuwe gebouw verwerft, bouwt of huurt. Zo hebt u rustig de tijd om uw polis te laten aanpassen.

  Tel daarbij nog een uitgebreid gamma aan facultatieve waarborgen die u al naargelang uw persoonlijke situatie kunt toevoegen en dan weet u dat u best zo snel mogelijk langs gaat bij uw bemiddelaar om te praten over de Fidea Patrimoniumpolis:

  • Diefstal
  • Alle risico’s verzekering voor specifieke voorwerpen met uitbreiding machinebreuk
  • Bodemsanering
  • Waardenverzekering
  • Bedrijfsschade
  • Wijziging omgevingsfactoren
  • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw
  • Rechtsbijstand gebouw

  Handelszaken kunnen voor de gebouwen een verzekering "alle risico's" afsluiten om niets aan het toeval over te laten. Uw bemiddelaar helpt u graag verder om specifiek voor uw bedrijf een polis op maat uit te werken. 

  Verplichte informatie

  • Aanbod onder voorwaarden. Voor meer informatie of een offerte kunt u terecht bij uw bemiddelaar. U vindt de voorwaarden over dit product in de rechterkolom. Fidea adviseert u deze grondig door te nemen vooraleer u een contract afsluit.
  • De looptijd van het contract voor deze verzekering wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. Als cliënt wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
  • Op dit contract is het Belgisch recht van toepassing.
  • Baloise Belgium nv, met maatschappelijke zetel in België, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, BTW BE 0400.048.883, PRP Antwerpen
  • Voor klachten over onze dienstverlening kunt u terecht bij de klachtendienst van Baloise, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, of per e-mail via klachten@fidea.be.
   Indien nodig kunt u ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per e-mail via info@ombudsman.as.

  Uw bemiddelaar kan u optimaal adviseren. Bij welke waarborgen hebt u persoonlijk het meeste baat? Hoe beschermt u zich optimaal? Vind rechts een bemiddelaar in uw buurt.

  Dringende hulp

  U kunt voor dringende hulp na een schadegeval 24/24 terecht op de bijstandscentrale op het nummer 03 253 68 64.

  Aangifte

  U wilt een schadegeval aangeven? Neem dan contact op met uw bemiddelaar. Hij zal op zijn beurt Fidea contacteren om een schadedossier te openen. Fidea zal uw rechten verdedigen en het schadegeval verder afhandelen. U kunt steeds bij uw bemiddelaar terecht voor meer informatie over het verloop van het schadedossier.

  Diefstal

  Deze waarborg dekt het financieel verlies dat u lijdt als slachtoffer van een (poging tot) diefstal, alsook de beschadiging van de gebouwen door de diefstal en de vervanging van de gestolen of verloren sleutels van de buitendeuren tot € 500,00

  Schade door wijziging van de omgevingsfactoren

  Het plots en onverwacht slecht functioneren van de installatie die de omgevingsfactoren regelt of een  plotse of onverwachte storing in de levering van elektriciteit of gas kunnen tot gevolg hebben dat een deel van uw koopwaar bederft. Met deze waarborg worden de kosten hiervan opgevangen.

  Bedrijfsschade

  Na een brand kan u misschien een tijdlang uw beroep niet meer uitoefenen. Maar uw vaste kosten blijven onverminderd verder lopen. De waarborg Bedrijfsschade biedt hiervoor een financiële oplossing. Dit dekt de financiële nadelen die u ondervindt bij een onderbreking of vermindering van de beroepsactiviteit naar aanleiding van een gedekt schadegeval.

  Waardenverzekering

  Het financieel verlies dat u lijdt door de vernieling, de beschadiging of het verlies van waarden wordt door deze waarborg gedekt. Dit geldt voor de waarden die zich in de gebouwen op de risicoligging bevinden, met uitbreidingsmogelijkheid naar de waarden in de brandkast, waarden in de kassa’s, de waarden waarmee u onderweg bent en vals geld (indien u dit in alle vertrouwen hebt ontvangen en u niet kon veronderstellen dat het vals was)

Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: