Schadegeval aangeven

Bedrijfspolis
Bedrijfspolis

 • Als ondernemer wilt u uw zaak goed beschermen, want als u of een van uw medewerkers schade veroorzaakt dan bent u daarvoor aansprakelijk. Zonder aansprakelijkheidsverzekering zou dit al snel een financiële catastrofe kunnen zijn voor uw zaak. Gelukkig kunt u rekenen op de Fidea Bedrijfspolis om uw aansprakelijkheid maximaal af te dekken.

   

  In de Fidea Bedrijfspolis kunt u verschillende waarborgen onderbrengen:

  • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid exploitatie: deze verzekering dekt schade aan derden tijdens de uitbating van de onderneming.
  • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid na de levering van de goederen of uitvoering van de werken: deze verzekering dekt de schade aan derden die veroorzaakt wordt door goederen na hun levering of door werken na hun uitvoering.
  • Toevertrouwde goederen: deze verzekering is een belangrijke uitbreiding voor ondernemingen aan wie goederen worden toevertrouwd om aan te werken.
  • Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing: deze verzekering is verplicht voor sommige instellingen die voor het publiek vrij toegankelijk zijn.

   

  Uw bemiddelaar kan u optimaal adviseren. Bij welke waarborgen hebt u persoonlijk het meeste baat? Hoe beschermt u zich optimaal? Vind hier een bemiddelaar in uw buurt.

  Verloop van een schadedossier

  U hebt schade veroorzaakt bij een derde. Gelukkig sloot u een polis Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid af, maar hoe verloopt zo’n schadedossier nu eigenlijk? Onze schadebeheerders bekijken steeds:

  • Is het schadegeval gedekt in de polis?
   De omstandigheden van het schadegeval worden onderzocht om te bekijken of er dekking voorzien is.

  • Bent u aansprakelijk voor het schadegeval?
   Hier zijn er twee mogelijkheden: ofwel is het bewezen dat u aansprakelijk bent en dan proberen onze schadebeheerders een minnelijke regeling met de tegenpartij te treffen. In het andere geval, is uw aansprakelijkheid niet bewezen en dan zullen onze schadebeheerders uw aansprakelijkheid betwisten bij de tegenpartij en neemt Fidea indien nodig uw verdediging op zich.

  • Hoeveel bedraagt de schade?
   De eventuele vergoeding aan de tegenpartij gebeurt volgens de regels van het gemeen recht in werkelijke waarde. Eerst wordt dus bekeken hoeveel het beschadigde goed nog waard is op het moment van schade. Van dit bedrag wordt dan de franchise afgetrokken. 
   Soms is het nodig dat Fidea tijdens het schadebeheer of in een schadedossier een expert of een advocaat inschakelt. Uiteraard worden deze kosten betaald door Fidea.

  Wat moet ik doen bij schade?

  Neem zo snel mogelijk contact op met uw bemiddelaar. Hij zal op zijn beurt uw dossier aangeven bij Fidea.

Deze site maakt gebruik van cookies. Eén van de cookies die we gebruiken is essentieel voor het bedienen van delen van de site die al is gecreëerd. U kan alle cookies van deze site verwijderen en blokkeren maar hierdoor kunnen delen van de site mogelijks niet werken. Meer lezen