Schadegeval aangeven

Bedrijfspolis
Bedrijfspolis

 • Als ondernemer wilt u uw zaak goed beschermen, want als u of een van uw medewerkers schade veroorzaakt dan bent u daarvoor aansprakelijk. Zonder aansprakelijkheidsverzekering zou dit al snel een financiële catastrofe kunnen zijn voor uw zaak. Met de Fidea Bedrijfspolis kunt u uw aansprakelijkheid maximaal afdekken.

   

  In de Fidea Bedrijfspolis kunt u verschillende waarborgen onderbrengen:

   

  • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid exploitatie: deze verzekering dekt schade aan derden tijdens de uitbating van de onderneming.
  • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid na de levering van de goederen of uitvoering van de werken: deze verzekering dekt de schade aan derden die veroorzaakt wordt door goederen na hun levering of door werken na hun uitvoering.
  • Toevertrouwde goederen: deze verzekering is een belangrijke uitbreiding voor ondernemingen aan wie goederen worden toevertrouwd om aan te werken.
  • Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing: deze verzekering is verplicht voor sommige instellingen die voor het publiek vrij toegankelijk zijn.

    

   Verplichte informatie

   • Aanbod onder voorwaarden. Voor meer informatie of een offerte kunt u terecht bij uw bemiddelaar. U vindt de voorwaarden over dit product in de rechterkolom. Fidea adviseert u deze grondig door te nemen vooraleer u een contract afsluit.
   • De looptijd van het contract voor deze verzekering wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. Als cliënt wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
   • Op dit contract is het Belgisch recht van toepassing.
   • Baloise Belgium nv, met maatschappelijke zetel in België, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, BTW BE 0400.048.883, PRP Antwerpen
   • Voor klachten over onze dienstverlening kunt u terecht bij de klachtendienst van Baloise, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, of per e-mail via klachten@fidea.be.
    Indien nodig kunt u ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per e-mail via info@ombudsman.as.

   Uw bemiddelaar kan u optimaal adviseren. Bij welke waarborgen hebt u persoonlijk het meeste baat? Hoe beschermt u zich optimaal? Vind rechts een bemiddelaar in uw buurt.

   Verloop van een schadedossier

   U hebt schade veroorzaakt bij een derde. Gelukkig sloot u een polis Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid af, maar hoe verloopt zo’n schadedossier nu eigenlijk? Onze schadebeheerders bekijken steeds:

   • Is het schadegeval gedekt in de polis?
    De omstandigheden van het schadegeval worden onderzocht om te bekijken of er dekking voorzien is.

   • Bent u aansprakelijk voor het schadegeval?
    Hier zijn er twee mogelijkheden: ofwel is het bewezen dat u aansprakelijk bent en dan proberen onze schadebeheerders een minnelijke regeling met de tegenpartij te treffen. In het andere geval, is uw aansprakelijkheid niet bewezen en dan zullen onze schadebeheerders uw aansprakelijkheid betwisten bij de tegenpartij en neemt Fidea indien nodig uw verdediging op zich.

   • Hoeveel bedraagt de schade?
    De eventuele vergoeding aan de tegenpartij gebeurt volgens de regels van het gemeen recht in werkelijke waarde. Eerst wordt dus bekeken hoeveel het beschadigde goed nog waard is op het moment van schade. Van dit bedrag wordt dan de franchise afgetrokken. 
    Soms is het nodig dat Fidea tijdens het schadebeheer of in een schadedossier een expert of een advocaat inschakelt. Uiteraard worden deze kosten betaald door Fidea.

   Wat moet ik doen bij schade?

   Neem zo snel mogelijk contact op met uw bemiddelaar. Hij zal op zijn beurt uw dossier aangeven bij Fidea.

    

  Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

  Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: