Schadegeval aangeven

Woonverzekering
Woonverzekering

 • U zorgt voor een gezellige thuis en Fidea voor een complete Woonverzekering. De Fidea Woonverzekering is immers veel meer dan een gewone brandverzekering.


  Meer dan een brandverzekering

  Brand, elektriciteitsschade, waterschade, stormschade, glasbraak: de Woonverzekering van Fidea biedt u een combinatie van waarborgen voor alle klassieke risico's. Niet alleen voor uw gebouw, maar ook voor uw inboedel. Zelfs wanneer deze in het studentenkot van zoon-of dochterlief staat.


  Inclusief de waarborg diefstal

  Met de Fidea Woonverzekering kunt u uw inboedel ook verzekeren tegen diefstal, zelfs op uw vakantieadres. En ook het materiaal in uw tuinhuisje. Hebt u schade door poging tot inbraak of vandalisme, dan vergoedt Fidea ook deze schade, zelfs als er niets gestolen is. Wordt u op straat overvallen en bestolen? Ook dan kunt u rekenen op Fidea. Voor de waarborg diefstal zijn vergoedingsgrenzen van toepassing. Deze worden vermeld in de algemene voorwaarden. 

  Verplichte informatie

  • Aanbod onder voorwaarden. Voor meer informatie of een offerte kunt u terecht bij uw bemiddelaar. U vindt de voorwaarden over dit product in de rechterkolom. Fidea adviseert u deze grondig door te nemen vooraleer u een contract afsluit.
  • De looptijd van het contract voor deze verzekering wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. Als cliënt wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
  • Op dit contract is het Belgisch recht van toepassing.
  • Baloise Belgium nv, met maatschappelijke zetel in België, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, BTW BE 0400.048.883, PRP Antwerpen
  • Voor klachten over onze dienstverlening kunt u terecht bij de klachtendienst van Baloise, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, of per e-mail via klachten@fidea.be.
   Indien nodig kunt u ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per e-mail via info@ombudsman.as.

  Uw bemiddelaar kan u optimaal adviseren. Bij welke waarborgen hebt u persoonlijk het meeste baat? Hoe beschermt u zich optimaal? Vind rechts een bemiddelaar in uw buurt.

  Dringende hulp

  U kunt voor dringende hulp na een schadegeval 24/24 terecht op de bijstandscentrale op het nummer 03 253 68 64.

  Aangifte

  U wilt een schadegeval aangeven? Via uw bemiddelaar kunt u een aangifte doen. Hij zal op zijn beurt Fidea contacteren om een schadedossier te openen. Fidea zal uw rechten verdedigen en het schadegeval verder afhandelen. U kunt steeds bij uw bemiddelaar terecht voor meer informatie over het verloop van het schadedossier.

   Motorrijtuigen

   Er bestaat een mogelijkheid om ook de motorrijtuigen die zich op de risicoligging bevinden te verzekeren. Deze motorrijtuigen zijn dan verzekerd tegen brand, storm en eventueel ook diefstal tot €50.000,00 voor alle voertuigen samen.

   Waardevolle voorwerpen 

   Dit omvat een alle risico dekking voor één of meerdere specifieke voorwerpen bv. een laptop. Niet enkel de klassieke waarborgen zijn gedekt, maar ook bijvoorbeeld diefstal en schade door onhandigheid. Deze dekking kan daarbij wereldwijd gelden.

   Optionele waarborg voor stookolietanks: Bodemsanering

   Bij uw Fidea Woonverzekering kunt u de optie Bodemsanering afsluiten: een dekking tot €64 583,33 (abex 775). Interessant als u weet dat een gemiddeld schadegeval oploopt tot zo’n € 25 000. Bovendien verzekert Fidea zowel accidentele als niet-accidentele schade (bijv. door corrosie). Ook wanneer door een lek in uw stookolietank, de bodem bij de buren is vervuild, komt Fidea tussen. Daarbij kunt u rekenen op de bijstand van bodemsaneringsdeskundigen voor de wettelijke formaliteiten en betaalt u bij schade binnen deze waarborg nooit een franchise.

   Optionele waarborg voor (ver)bouwers: Bouwrisico’s

   Bij de start van de bouw of verbouwing van uw woning kunt u een verzekering Bouwrisico’s afsluiten. Zo is uw toekomstige woning alvast verzekerd:

   • tegen beschadigingen van de bouwwerken door o.a. brand, ontploffing en stormschade
   • tegen diefstal van o.a. niet-verwerkte bouwmaterialen
   • tegen lichamelijke ongevallen van al wie u onbezoldigd komt helpen op uw werf: uzelf, maar ook vrienden of familie
   • zelfs tegen de schade veroorzaakt door uitvoeringsfouten voor zover de werkzaamheden worden uitgevoerd door een (onder)aannemer, uzelf of uw onbezoldigde helpers of door ontwerp-, teken-, en rekenfouten voor zover de architect is belast met de volledige opdracht (gaande van ontwerp tot toezicht)
   • tegen uw aansprakelijkheid voor schade aan derden, indien mee opgenomen.

   Ook geschikt voor zelfstandigen en vrije beroepers: Bedrijfsschade

   Oefent u in uw woning een zelfstandige activiteit of vrij beroep uit? Dan is de kans groot dat u bij een schadegeval ook inkomensverlies lijdt, want na bijvoorbeeld een brand kunt u misschien een tijdlang uw beroep niet meer uitoefenen in uw woning. Maar uw vaste kosten blijven onverminderd verder lopen. De waarborg Bedrijfsschade biedt hiervoor een financiële oplossing.

   Optionele waarborg: Rechtsbijstand Gebouw

   U kunt aanspraak maken op rechtsbijstand wanneer u persoonlijk wordt geconfronteerd met een juridisch geschil in verband met de verzekerde goederen. Deze rechtsbijstand wordt verleend voor de juridische geschillen waarbij u schade lijdt, waarbij schade werd veroorzaakt door een verzekerd goed of waarbij u verdacht wordt van een onopzettelijk misdrijf. 

   Optionele waarborg voor huurders: Rechtsbijstand huurder

   Huurders kunnen bij Fidea de optie Rechtsbijstand Huurder afsluiten. Zo beschermt u zich tegen extracontractuele geschillen met de verhuurder. Een voorbeeld uit het leven gegrepen: u stelt schimmelschade vast in uw gehuurde woning en de eigenaar weigert de nodige maatregelen te nemen. Maar schimmels kunnen een risico vormen voor uw gezondheid. Gelukkig kunt u dan een beroep doen op deze waarborg.

  Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

  Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: