Schadegeval aangeven

Woonverzekering - troeven
Woonverzekering - troeven

 • Bent u huurder? Kies dan voor de optie Rechtsbijstand Huurder

  Huurders kunnen bij Fidea de optie Rechtsbijstand Huurder afsluiten. Zo beschermt u zich tegen extracontractuele geschillen met de verhuurder. Een voorbeeld uit het leven gegrepen: u stelt schimmelschade vast in uw gehuurde woning en de eigenaar weigert de nodige maatregelen te nemen. Maar schimmels kunnen een risico vormen voor uw gezondheid. Gelukkig kunt u dan een beroep doen op deze waarborg.

  Uw gebouw altijd verzekerd in nieuwwaarde

  Met het evaluatierooster van Fidea kunt u eenvoudig de waarde van uw gebouw laten bepalen door uw bemiddelaar. Zo bent u nooit onderverzekerd. Fidea garandeert u de volledige heropbouwwaarde van uw woning. Maar daar stopt het niet. Ook uw inboedel kunt u verzekeren via het evaluatierooster. Als u de waarde van uw inboedel bepaalt op basis van het evaluatierooster, geniet u van het bijkomend voordeel dat u altijd voldoende verzekerd bent en nooit voor onaangename verrassingen komt te staan in geval van schade.

  Optimale verzekering tegen lekkende stookolietank

  Bij uw Fidea Woonverzekering kunt u de optie Bodemsanering afsluiten: een dekking tot € 54 000. Interessant als u weet dat een gemiddeld schadegeval oploopt tot zo’n € 25 000. Bovendien verzekert Fidea zowel accidentele als niet-accidentele schade (bijv. door corrosie). Ook wanneer door een lek in uw stookolietank, de bodem bij de buren is vervuild, komt Fidea tussen. Daarbij kunt u rekenen op de bijstand van bodemsaneringsdeskundigen voor de wettelijke formaliteiten en betaalt u bij schade binnen deze waarborg nooit een franchise.  Zo geniet u van de beste voorwaarden op de markt.

  Verzeker uw woning vanaf de eerste steen

  Bij de start van de bouw of verbouwing van uw woning kunt u een verzekering Bouwrisico’s afsluiten. Zo is uw toekomstige woning alvast optimaal verzekerd:

  • tegen beschadigingen van de bouwwerken door o.a. brand, ontploffing en stormschade
  • tegen diefstal van o.a. niet-verwerkte bouwmaterialen
  • tegen lichamelijke ongevallen van al wie u onbezoldigd komt helpen op uw werf: uzelf, maar ook vrienden of familie
  • zelfs tegen de schade veroorzaakt door uitvoerings- of tekenfouten van de aannemer of architect
  • tegen uw aansprakelijkheid voor schade aan derden.

Deze site maakt gebruik van cookies. Eén van de cookies die we gebruiken is essentieel voor het bedienen van delen van de site die al is gecreëerd. U kan alle cookies van deze site verwijderen en blokkeren maar hierdoor kunnen delen van de site mogelijks niet werken. Meer lezen