Schadegeval aangeven

Personenwagen
Personenwagen

 • Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch fout. Gelukkig kunt u dan een beroep doen op Fidea. 

  De verplichte verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

  Sowieso bent u verplicht zich te verzekeren tegen de schade die u met uw voertuig aan derden veroorzaakt. Dit is de zogenaamde Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid, of kortweg BA. Fidea hanteert bovendien een bonus-malussysteem, waarbij goede en trouwe bestuurders kunnen zakken tot bonus-malusgraad -2. En meer nog: eens u bonus-malusgraad -2 bereikt hebt, stijgt u niet meer na een schadegeval in fout. Het voordeel hiervan ondervindt u meteen mocht u toch eventueel een ongeval veroorzaken: u blijft genieten van deze laagste bonus-malusgraad en krijgt geen verhoging toegekend! 

  Extra bescherming met de Fidea Omniumverzekering 

  Niemand wil zijn auto in één klap zien verdwijnen op de schroothoop. Want  dat komt financieel en praktisch hard aan. De omniumformules van Fidea kunnen u daarbij helpen en dekken niet alleen schade door diefstal, brand, vandalisme of glasbraak, maar ook schade aan het voertuig zelf door een ongeval. Ook als u in fout bent. Bij Fidea hebt u bijvoorbeeld de mogelijkheid om te kiezen voor de Omniumverzekering met Aankoopprijsgarantie 30 maanden. Met deze formule blijft uw wagen (max. 3 jaar oud) voor Fidea nieuw tot maar liefst 30 maanden na aankoop.

  Kiest u liever voor een gedeeltelijke omnium? Dan kan dat ook. Zo beschermt u uw voertuig tegen o.a. brand, diefstal en glasbreuk.

  Verplichte informatie

  • Aanbod onder voorwaarden. Voor meer informatie of een offerte kunt u terecht bij uw bemiddelaar. U vindt de voorwaarden over dit product in de rechterkolom. Fidea adviseert u deze grondig door te nemen vooraleer u een contract afsluit.
  • De looptijd van het contract voor deze verzekering wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. Als cliënt wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
  • Op dit contract is het Belgisch recht van toepassing.
  • Baloise Belgium nv, met maatschappelijke zetel in België, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, BTW BE 0400.048.883, PRP Antwerpen
  • Voor klachten over onze dienstverlening kunt u terecht bij de klachtendienst van Baloise, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, of per e-mail via klachten@fidea.be.
   Indien nodig kunt u ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per e-mail via info@ombudsman.as.

  Uw bemiddelaar kan u optimaal adviseren. Bij welke waarborgen hebt u persoonlijk het meest baat? Hoe beschermt u zich optimaal? Vind hiernaast een bemiddelaar in uw buurt.

  Eén seconde van afleiding, een glad wegdek, een steentje in uw voorruit, een verkeerd ingeschatte remafstand,… . Een ongeval gebeurt steeds onverwacht. Gelukkig kunt u beroep doen op de sterke service van Fidea.

  Vlotte registratie van uw schadedossier

  U kunt 24/24 bij Fidea terecht om een schadedossier te openen door te bellen naar de Fideafoon op het gratis nummer 0800 92 209

   Tips bij het invullen van een Europees aanrijdingsformulier

   Na een auto-ongeval is een goed ingevuld aanrijdingsformulier de eerste stap naar een snelle schaderegeling. Hieronder vindt u alvast enkele tips.

   1. Leg twee of drie aanrijdingsformlieren in uw voertuig. Bij een kettingbotsing bijvoorbeeld kan het zijn dat uw voertuig zowel voor- als achteraan werd geraakt. In dit geval vult u idealiter met alle betrokken bestuurders een aanrijdingsformulier in. Zo kan de aansprakelijkheid worden bepaald en de schade door de verschillende maatschappijen het snelst worden geregeld.
   2. Een proces-verbaal van het ongeval vervangt het aanrijdingsformulier niet. De verzekerings-maatschappijen hebben de gegevens nodig voor een vlotte schaderegeling.
   3. Let goed op wat u tekent in de situatieschets in vak 13:
    - Schets de breedte van de weg, de betrokken wagens,… in de juiste verhoudingen. Maak hiervoor gebruik van de ruitjes op het blad.
    - Duid de positie van de getuigen aan met een kruisje.
    - Vermeld eventuele borden en verkeerslichten op de schets, de precieze plaats van de aanrijding, de straatnamen en de rijrichting.
    - Duid de middenas van de weg enkel aan met een stippellijn als er effectief een middellijn gemarkeerd is op de weg.
    - Opgelet met pijltjes op de situatieschets: een pijltje betekent dat uw voertuig in beweging was.
   4.  Indien uw voertuig schade heeft opgelopen, volstaat het om in vak 11 ‘ja’ te schrijven. Experts kunnen achteraf de schade vaststellen.
   5. In geval van discussie zou de schaderegeling minder vlot kunnen verlopen. Verzamel in elk geval alle gegevens van de tegenpartij (merk, model, nummerplaat én verzekeringsgegevens) en vul uw eigen aanrijdingsformulier in.
   6. Controleer de gemeenschappelijke vakken 12, 13 en 15 en de gegevens van de tegenpartij in vak 8 voor u het formulier ondertekent.
   7. Indien u niet akkoord gaat met de verklaringen van de tegenpartij, kunt u dit noteren in vak 14. Als u geen opmerkingen hebt, veronderstelt men dat u akkoord gaat met de tegenpartij.
   8. Onderteken het aanrijdingsformulier alleen als u volledig akkoord gaat. U kunt gerust weigeren om te tekenen, ook als een politieagent het formulier heeft ingevuld.

   Optie 10% bij totaalverlies

    Fidea betaalt in geval van totaal verlies 10% bijkomende vergoeding. Met deze optie dekt u uw onrechtstreekse verliezen (kinderstoelen, bagage, …). 

   Bijstand

   U kunt uw autoverzekering uitbreiden met een uitgebreide bijstandsformule én zelfs een fietsbijstand.

   Lichamelijke ongevallen bestuurder

   Noch in de BA-verzekering, noch in de Omniumformules bent u als bestuurder zelf verzekerd voor letsels als gevolg van een ongeval waarvoor u zelf aansprakelijk bent. Met deze optie kunt u in die gevallen toch een schadevergoeding krijgen.

  Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

  Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: