Schadegeval aangeven

Bromfiets
Bromfiets

 • Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch fout. En dan kunt maar beter goed verzekerd zijn. Zoals bij Fidea.

  Sowieso bent u verplicht zich te verzekeren tegen de schade die u aan derden veroorzaakt. Dit is de zogenaamde Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid, of kortweg BA. Bij Fidea kunt u altijd rekenen op kwaliteitsvolle dekkingen. Bovendien kunt u 24/24 terecht bij Fidea om aangifte te doen van een schadegeval.

  Bijkomend biedt Fidea u tal van opties om zowel uw eigen voertuig als uzelf beter te beschermen, zoals een rechtsbijstandsverzekering of een fietsbijstandsverzekering.

  Verplichte inschrijving van uw bromfiets of lichte vierwieler


  Een bromfiets met een kentekenplaat? U ziet het meer en meer. Dit is het gevolg van de verplichte inschrijving sinds 31 maart 2014 voor nieuwe bromfietsen en lichte vierwielers die in België in het verkeer worden gebracht. Om de verkeersveiligheid te versterken legt de FOD Mobiliteit en Vervoer op dat tegen 11 december 2016 alle bromfietsen die in België rondrijden een kentekenplaat moeten dragen.

  Indien u dus een bromfiets bezit die voor 31 maart 2014 in het verkeer is gebracht, dan bent u verplicht om deze voor 10 december 2017 in te schrijven bij de DIV en er vervolgens een kentekenplaat aan te bevestigen.

  Is uw bromfiets of lichte vierwieler reeds ingeschreven?

  Dan bent u in regel met de wetgeving en moet u geen verdere stappen ondernemen. 

  Is uw bromfiets of lichte vierwieler nog niet ingeschreven?

  Geen nood! U hebt nog tijd tot en met 11 december 2016 om dit in orde te brengen. Hieronder vindt u de verschillende stappen:

  • STAP 1 – Controleer of u in het bezit bent van het gelijkvormigheidsattest. Hebt u dit niet, dan moet u ofwel een duplicaat opvragen bij de constructeur of zijn vertegenwoordiger in België, ofwel het voertuig aanbieden bij een Lokale Politie. Zij leveren u een document af dat de technische voertuiggegevens bevat.
  • STAP 2 – Ga met uw gelijkvormigheidsattest (of duplicaat of attest van verlies van de politie) naar een bpost-kantoor. Bpost registreert de technische voertuiggegevens en maakt deze over aan de DIV. U krijgt een aanvraagformulier tot inschrijving.
  • STAP 3 – Vervolledig en onderteken het aanvraagformulier tot inschrijving en ga met dit formulier naar uw bemiddelaar. Uw bemiddelaar voert de inschrijving verder uit.
  • STAP 4 – De postbode levert de kentekenplaat en het kentekenbewijs bij u af. Let op, de prijs voor de inschrijving bedraagt 42 euro die u meteen aan de postbode dient te betalen. 

  Hebt u een bromfiets of lichte vierwieler zonder documenten, zonder Europese of Belgische goedkeuring, met een oldtimer-kenteken of die dateert van vóór 1975? Dan wijkt bovenstaande procedure lichtjes af. Uw bemiddelaar helpt u hiermee graag verder.

  Wie na 11 december 2016 een nummerplaat voor zijn oude bromfiets wil aanvragen, kan geen beroep meer doen op bovenstaande procedure via bpost. Eigenaars die zich dan op de openbare weg begeven zonder nummerplaat kunnen beboet worden.

  Hoe ziet een nummerplaat voor bromfietsen eruit?

  Momenteel is de kentekenplaat voor bromfietsen en lichte vierwielers dezelfde als deze voor motorfietsen (21 cm op 14 cm). Deze is vaak te groot voor op een bromfiets te vestigen. Daarom voorziet de FOD Mobiliteit en Vervoer een kentekenplaat van een nog kleiner formaat (10 cm breed op 12 cm hoog). Deze is mogelijk om aan te vragen vanaf 1 oktober.

  Hebt u al een kentekenplaat formaat moto op uw bromfiets en wenst u graag een kleiner formaat? Dan kan u het kleinste formaat aanvragen aan de prijs van een duplicaat plaat.

  Vragen?

  Hebt u vragen over de inschrijvingsprocedure van uw bromfiets? Neem contact op met uw bemiddelaar.

  Uw bemiddelaar kan u optimaal adviseren. Bij welke waarborgen hebt u persoonlijk het meest baat? Hoe beschermt u zich optimaal? Vind hiernaast een bemiddelaar in uw buurt.

  Eén seconde van afleiding, een glad wegdek, een verkeerd ingeschatte remafstand,… . Een ongeval gebeurt steeds onverwacht. Gelukkig kunt u beroep doen op de sterke service van Fidea.

  Vlotte registratie van uw schadedossier

  U kunt 24/24 bij Fidea terecht om een schadedossier te openen. 

  • Ofwel belt u naar de Fideafoon op het gratis nummer 0800 92 209
  • Ofwel gebruikt u hiervoor de gratis app Fidea Assistance

  Tips bij het invullen van een Europees aanrijdingsformulier

  Na een auto-ongeval is een goed ingevuld aanrijdingsformulier de eerste stap naar een snelle schaderegeling. Hieronder vindt u alvast enkele tips.

  1. Leg twee of drie aanrijdingsformlieren in uw voertuig. Bij een kettingbotsing bijvoorbeeld kan het zijn dat uw voertuig zowel voor- als achteraan werd geraakt. In dit geval vult u idealiter met alle betrokken bestuurders een aanrijdingsformulier in. Zo kan de aansprakelijkheid worden bepaald en de schade door de verschillende maatschappijen het snelst worden geregeld.
  2. Een proces-verbaal van het ongeval vervangt het aanrijdingsformulier niet. De verzekerings-maatschappijen hebben de gegevens nodig voor een vlotte schaderegeling.
  3. Let goed op wat u tekent in de situatieschets in vak 13:
   - Schets de breedte van de weg, de betrokken wagens,… in de juiste verhoudingen. Maak hiervoor gebruik van de ruitjes op het blad.
   - Duid de positie van de getuigen aan met een kruisje.
   - Vermeld eventuele borden en verkeerslichten op de schets, de precieze plaats van de aanrijding, de straatnamen en de rijrichting.
   - Duid de middenas van de weg enkel aan met een stippellijn als er effectief een middellijn gemarkeerd is op de weg.
   - Opgelet met pijltjes op de situatieschets: een pijltje betekent dat uw voertuig in beweging was.
  4.  Indien uw voertuig schade heeft opgelopen, volstaat het om in vak 11 ‘ja’ te schrijven. Experts kunnen achteraf de schade vaststellen.
  5. In geval van discussie zou de schaderegeling minder vlot kunnen verlopen. Verzamel in elk geval alle gegevens van de tegenpartij (merk, model, nummerplaat én verzekeringsgegevens) en vul uw eigen aanrijdingsformulier in.
  6. Controleer de gemeenschappelijke vakken 12, 13 en 15 en de gegevens van de tegenpartij in vak 8 voor u het formulier ondertekent.
  7. Indien u niet akkoord gaat met de verklaringen van de tegenpartij, kunt u dit noteren in vak 14. Als u geen opmerkingen hebt, veronderstelt men dat u akkoord gaat met de tegenpartij.
  8. Onderteken het aanrijdingsformulier alleen als u volledig akkoord gaat. U kunt gerust weigeren om te tekenen, ook als een politieagent het formulier heeft ingevuld.

Deze site maakt gebruik van cookies. Eén van de cookies die we gebruiken is essentieel voor het bedienen van delen van de site die al is gecreëerd. U kan alle cookies van deze site verwijderen en blokkeren maar hierdoor kunnen delen van de site mogelijks niet werken. Meer lezen