Schadegeval aangeven

Bromfiets
Bromfiets

 • Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch fout. Gelukkig kunt u dan een beroep doen op Fidea.

  Sowieso bent u verplicht zich te verzekeren tegen de schade die u aan derden veroorzaakt. Dit is de zogenaamde Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid, of kortweg BA. Bijkomend biedt Fidea u tal van opties om zowel uw eigen voertuig als uzelf beter te beschermen, zoals een rechtsbijstandsverzekering of een fietsbijstandsverzekering en kunt u 24/24 terecht bij Fidea om aangifte te doen van een schadegeval.

  Verplichte inschrijving van uw bromfiets of lichte vierwieler

  Is uw bromfiets of lichte vierwieler die in uw bezit was voor 31 maart 2014 nog niet ingeschreven?

  Geen nood! Hieronder vindt u de nodige stappen: 

  • STAP 1 – Controleer of u in het bezit bent van het gelijkvormigheidsattest. Hebt u dit niet, dan moet u ofwel een duplicaat opvragen bij de constructeur of zijn vertegenwoordiger in België, ofwel het voertuig aanbieden bij een Lokale Politie. Zij leveren u een document af dat de technische voertuiggegevens bevat.
  • STAP 2 – Ga met uw gelijkvormigheidsattest (of duplicaat of attest van verlies van de politie) naar een bpost-kantoor. Bpost registreert de technische voertuiggegevens en maakt deze over aan de DIV. U krijgt een aanvraagformulier tot inschrijving.
  • STAP 3 – Vervolledig en onderteken het aanvraagformulier tot inschrijving en ga met dit formulier naar uw bemiddelaar. Uw bemiddelaar voert de inschrijving verder uit.
  • STAP 4 – De postbode levert de kentekenplaat en het kentekenbewijs bij u af. Let op, de prijs voor de inschrijving bedraagt 42 euro die u meteen aan de postbode dient te betalen. 

  Hebt u een bromfiets of lichte vierwieler zonder documenten, zonder Europese of Belgische goedkeuring, met een oldtimer-kenteken of die dateert van vóór 1975? Dan wijkt bovenstaande procedure lichtjes af. Uw bemiddelaar helpt u hiermee graag verder.

  In het geval van gebruikte speed-pedelecs is er beslist om een bijkomend jaar toe te kennen voor de regularisatie.

  Hoe ziet een nummerplaat voor bromfietsen eruit?

  Aanvankelijk stelde de FOD Mobiliteit en Vervoer een motoplaat (21 cm op 14 cm) ter beschikking. Ondertussen is ook een kleiner model voor bromfietsen (10 cm breed op 12 cm hoog) beschikbaar.

  Hebt u al een kentekenplaat formaat moto op uw bromfiets en wenst u graag een kleiner formaat?

  Dan kan u het kleinste formaat aanvragen aan de prijs van een duplicaat plaat. 

  Vragen?

  Hebt u vragen over de inschrijvingsprocedure van uw bromfiets? Neem contact op met uw bemiddelaar.

  Verplichte informatie

  • Aanbod onder voorwaarden. Voor meer informatie of een offerte kunt u terecht bij uw bemiddelaar. U vindt de voorwaarden over dit product in de rechterkolom. Fidea adviseert u deze grondig door te nemen vooraleer u een contract afsluit.
  • De looptijd van het contract voor deze verzekering wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. Als cliënt wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
  • Op dit contract is het Belgisch recht van toepassing.
  • Fidea nv, Delacenseriestraat 1 in 2018 Antwerpen - BTW BE 0406.006.069 - RPR Antwerpen , Afdeling Antwerpen - NBB 0033 - IBAN: BE15 7332 4832 0030 - BIC: KREDBEBB. Verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht met codenummer 0033 en toelating om levensverzekeringen aan te bieden in België.
  • Voor klachten over onze dienstverlening kunt u terecht bij de klachtendienst van Fidea, Delacenseriestraat 1 , 2018 Antwerpen, of per e-mail via klachten@fidea.be.
   Indien nodig kunt u ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per e-mail via info@ombudsman.as.

   

  Uw bemiddelaar kan u optimaal adviseren. Bij welke waarborgen hebt u persoonlijk het meest baat? Hoe beschermt u zich optimaal? Vind hiernaast een bemiddelaar in uw buurt.

  Eén seconde van afleiding, een glad wegdek, een verkeerd ingeschatte remafstand,… . Een ongeval gebeurt steeds onverwacht. Gelukkig kunt u beroep doen op de sterke service van Fidea.

  Vlotte registratie van uw schadedossier

  U kunt 24/24 bij Fidea terecht om een schadedossier te openen door te bellen naar de Fideafoon op het gratis nummer 0800 92 209.

   Tips bij het invullen van een Europees aanrijdingsformulier

   Na een auto-ongeval is een goed ingevuld aanrijdingsformulier de eerste stap naar een snelle schaderegeling. Hieronder vindt u alvast enkele tips.

   1. Leg twee of drie aanrijdingsformlieren in uw voertuig. Bij een kettingbotsing bijvoorbeeld kan het zijn dat uw voertuig zowel voor- als achteraan werd geraakt. In dit geval vult u idealiter met alle betrokken bestuurders een aanrijdingsformulier in. Zo kan de aansprakelijkheid worden bepaald en de schade door de verschillende maatschappijen het snelst worden geregeld.
   2. Een proces-verbaal van het ongeval vervangt het aanrijdingsformulier niet. De verzekerings-maatschappijen hebben de gegevens nodig voor een vlotte schaderegeling.
   3. Let goed op wat u tekent in de situatieschets in vak 13:
    - Schets de breedte van de weg, de betrokken wagens,… in de juiste verhoudingen. Maak hiervoor gebruik van de ruitjes op het blad.
    - Duid de positie van de getuigen aan met een kruisje.
    - Vermeld eventuele borden en verkeerslichten op de schets, de precieze plaats van de aanrijding, de straatnamen en de rijrichting.
    - Duid de middenas van de weg enkel aan met een stippellijn als er effectief een middellijn gemarkeerd is op de weg.
    - Opgelet met pijltjes op de situatieschets: een pijltje betekent dat uw voertuig in beweging was.
   4.  Indien uw voertuig schade heeft opgelopen, volstaat het om in vak 11 ‘ja’ te schrijven. Experts kunnen achteraf de schade vaststellen.
   5. In geval van discussie zou de schaderegeling minder vlot kunnen verlopen. Verzamel in elk geval alle gegevens van de tegenpartij (merk, model, nummerplaat én verzekeringsgegevens) en vul uw eigen aanrijdingsformulier in.
   6. Controleer de gemeenschappelijke vakken 12, 13 en 15 en de gegevens van de tegenpartij in vak 8 voor u het formulier ondertekent.
   7. Indien u niet akkoord gaat met de verklaringen van de tegenpartij, kunt u dit noteren in vak 14. Als u geen opmerkingen hebt, veronderstelt men dat u akkoord gaat met de tegenpartij.
   8. Onderteken het aanrijdingsformulier alleen als u volledig akkoord gaat. U kunt gerust weigeren om te tekenen, ook als een politieagent het formulier heeft ingevuld.

   Bijstand

   U kunt uw verzekering uitbreiden met een uitgebreide fietsbijstandsformule.

  Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

  Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: