Schadegeval aangeven

Belangrijkste wijzigingen in algemene voorwaarden mobiliteitsverzekeringen
Belangrijkste wijzigingen in algemene voorwaarden mobiliteitsverzekeringen

 • Naar aanleiding van de nieuwe minimumvoorwaarden voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen werden enkele wijzigingen doorgevoerd. Hierbij geven we een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

  Meedelen van informatie door de verzekeringnemer

  Voortaan wordt er specifiek opgelijst welke informatie u verplicht moet meedelen aan de verzekeraar (artikel 5):

  1° de overdracht van eigendom onder levenden van het omschreven motorrijtuig;

  2° de kenmerken van het motorrijtuig dat in vervanging komt van het omschreven motorrijtuig, behoudens deze van het tijdelijk vervangingsmotorrijtuig bedoeld in artikel 56;

  3° de inschrijving van het omschreven motorrijtuig in een ander land;

  4° het in het verkeer brengen van het omschreven of enig ander motorrijtuig tijdens de schorsing van de overeenkomst;

  5° iedere wijziging van adres;

  6° de gegevens bedoeld in de artikelen 6, 7 en 8, zijnde elke aanmerkelijke of blijvende verzwaring of vermindering van het risico.

  Verblijf in andere lidstaat van de EER

  Het verblijf van het omschreven motorrijtuig in een andere lidstaat van de EER, ongeacht de duur van dit verblijf, wordt niet meer gezien als een wijziging van het risico. De verzekeringsovereenkomst mag dus niet aangepast worden naar aanleiding van dit verblijf in een andere lidstaat.

  Opgelet! Van zodra u het voertuig inschrijft in een andere staat dan België, eindigt de verzekeringsovereenkomst.  

  Vervanging omschreven motorrijtuig

  Indien u het voertuig, omschreven in de bijzondere voorwaarden, vervangt door een ander voertuig en ons deze vervanging binnen de 16 dagen meldt, blijft de verzekeringsovereenkomst bestaan, overeenkomstig de verzekeringsvoorwaarden en het tarief dat van toepassing is op het ogenblik van de vervanging en in functie van het nieuwe risico.  

  Schorsing polis

  Bij diefstal van het voertuig of bij een andere verdwijning van het risico (het voertuig is bijvoorbeeld een totaalverlies na een ongeval) kan de overeenkomst enkel en alleen geschorst worden op uw vraag.

  Indien de schorsing niet wordt gevraagd, blijft de overeenkomst gelden en dienen er premies betaald te worden.   

  Opzeg polis

  Indien uw polis zowel een BA-waarborg als een omniumwaarborg heeft en Fidea de omniumwaarborg opzegt, hebt u het recht om de volledige overeenkomst op te zeggen.  

  Groene kaart

  De groene kaart is voortaan geen bewijs van betaling of verzekering meer. De maatschappij kan bijgevolg het niet bestaan van een geldige overeenkomst, bijvoorbeeld door schorsing of opzeg van de polis, tegenwerpen tegen een benadeelde, ook wanneer deze een geldige groene kaart kan voorleggen.

  Om deze reden besliste Fidea om vanaf 29 juli 2019 enkel nog groene kaarten met een geldigheidsduur van één (1) jaar uit te sturen, ook indien u uw premie in delen betaalt.  

  Verhaal op de verzekeringnemer en/of verzekerde

  In bepaalde omstandigheden kan de maatschappij de schadevergoeding die zij betaalde aan slachtoffers van een verkeersongeval, verhalen op de aansprakelijke verzekeringnemer en/of verzekerde. Bijvoorbeeld wanneer de aansprakelijke bestuurder geen geldig rijbewijs had op het moment van het ongeval.

  De bedragen van dit mogelijk verhaal werden aangepast:

  VOORHEEN NU
  ≤ 10.411,53 EUR ≤ 11.000,00 EUR
  Maximum 30.986,69 EUR Maximum 31.000,00 EUR

  Er wordt nu ook duidelijk in de voorwaarden vermeld wanneer er een oorzakelijk verband moet bewezen worden door de maatschappij tussen de verhaalsgrond en het ongeval en wanneer er geen oorzakelijk verband moet bewezen worden.  

  Praktisch

  De nieuwe wettelijke voorwaarden werden in de praktijk reeds toegepast sinds 12 mei 2018. U hoeft bijgevolg niets te ondernemen.

  Tarief

  De aanpassingen van de algemene voorwaarden hebben geen invloed op het tarief.  

  Nieuwe algemene voorwaarden

  Op deze polis zijn de algemene voorwaarden (versie november 2019) van toepassing. U kunt hier de volledige voorwaarden terugvinden of bij uw verzekeringsbemiddelaar.

Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: