Schadegeval aangeven

Huispersoneel
Huispersoneel

 • Elke werkgever in België is verplicht om zijn werknemers te verzekeren voor ongevallen tijdens de arbeidsuren en op weg naar en van het werk. Uw baas is dus verantwoordelijk voor een arbeidsongeval dat u kan overkomen. Maar, misschien deelt u zelf ook wel werk uit thuis? Vast of occasioneel, maakt niet uit. 

  Hebt u een babysit af en toe op bezoek voor de kinderen of hebt u een poetsvrouw die elke week helpt met het huishouden? Of misschien komt er wel een tuinman af en toe langs om het gras te maaien. Ook al is het maar voor enkele uren in de week, u bent verplicht om deze hulp te verzekeren tegen arbeidsongevallen.

  Wat verzekert de polis Huispersoneel van Fidea?

  Fidea beschikt over verschillende formules, naargelang uw personeel meer of minder dan 30 dagen per jaar aan de slag is, en al dan niet onderworpen is aan de RSZ. Zo bent u zeker dat u nooit een cent teveel betaalt. U kunt trouwens alle hulp in huis ook onderbrengen in één contract.  

  FAQ huispersoneel

  Voor wie is de polis Huispersoneel van Fidea bedoeld?

  Iedere particulier die in zijn privé-leven personeel tewerkstelt en vergoedt: een poetsvrouw, dienstbode, huishoudster, tuinman, butler, chauffeur, kinderoppas ... 

  Wanneer bent u een werkgever?

  Wanneer u iemand vergoedt voor het geleverde werk waarvan u de opdrachtgever bent. Wanneer de hulp u door een bedrijf ter beschikking wordt gesteld of de hulp als zelfstandige opereert, dan bent u geen werkgever.

  Wanneer bent u RSZ-plichtig als werkgever?

  Het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 heeft per 1 oktober 2014 de regeling van het huispersoneel gewijzigd. Dit KB heeft als doel huispersoneel een sociale bescherming te geven gelijkaardig aan die van andere werknemers. Elke burger die huispersoneel tewerkstelt voor huishoudelijke prestaties - ongeacht de omvang - van overwegend manuele aard (kuisen, strijken, wassen, tuinhulp, …), wordt vanaf nu als werkgever beschouwd en dient dus sociale bijdragen te storten aan de RSZ

  Voor huispersoneel dat ‘occasionele’ arbeid verricht, voorziet het KB een vrijstelling van sociale zekerheid. Met occasionele arbeid wordt sinds 1 oktober beschouwd:

  • de activiteit of activiteiten verricht ten behoeve van het huishouden van de werkgever of zijn gezin,
  • met uitzondering van manuele huishoudelijke activiteiten,
  • voor zover de werknemer deze occasionele activiteiten binnen deze huishouding niet beroepsmatig en geregeld ontplooit, en 
  • voor zover de activiteiten niet meer dan 8 uur per week bij één of meerdere werkgevers bedragen.

  Voorbeelden van occasionele arbeid zijn babysitten, het gezelschap houden van oudere personen, boodschappen doen, chauffeur zijn van minder mobiele personen, … Telkens uiteraard voor zover het niet de bedoeling is dat deze activiteit professioneel wordt ontplooid.

  Ook dienstboden (zowel inwonende als niet-inwonende) zijn sinds 1 oktober volledig onderworpen aan de RSZ.

  Wat moet u doen indien u als werkgever RSZ-plichtig bent?

  Indien u huispersoneel tewerk stelt, dat andere arbeid verricht dan occasionele arbeid zoals hiervoor toegelicht, dient u volgende stappen te ondernemen:

  • U dient zich in te schrijven als werkgever bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  • U dient aangifte te doen van alle personeel dat u tewerkstelt via de Dimona-aangifte
  • Ieder kwartaal moet u een aangifte aan de RSZ bezorgen (DmfA)
  • U moet de nodige sociale bijdragen storten aan de RSZ
  • U moet een arbeidsongevallenverzekering afsluiten

  Meer informatie vindt u op www.socialezekerheid.be en in de folder van het fonds voor arbeidsongevallen.

  Let op: Dit besluit is op 1 oktober 2014 in werking getreden en voorziet geen enkele overgangsbepaling. Het is niet nodig om het risico arbeidsongevallen te verzekeren voor huispersoneel dat is ingeschreven via het PWA-stelsel dienstencheques of bij de Bond van Grote en Jonge Gezinnen. 

  Verplichte informatie

  • Aanbod onder voorwaarden. Voor meer informatie of een offerte kunt u terecht bij uw bemiddelaar. U vindt de voorwaarden over dit product in de rechterkolom. Fidea adviseert u deze grondig door te nemen vooraleer u een contract afsluit.
  • De looptijd van het contract voor deze verzekering wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. Als cliënt wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
  • Op dit contract is het Belgisch recht van toepassing.
  • Baloise Belgium nv, met maatschappelijke zetel in België, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, BTW BE 0400.048.883, PRP Antwerpen
  • Voor klachten over onze dienstverlening kunt u terecht bij de klachtendienst van Baloise, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, of per e-mail via klachten@fidea.be.
   Indien nodig kunt u ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per e-mail via info@ombudsman.as.

  Uw bemiddelaar kan u optimaal adviseren. Bij welke waarborgen hebt u persoonlijk het meeste baat? Hoe beschermt u zich optimaal? Vind hier een bemiddelaar in uw buurt.

  U wilt een schadegeval aangeven? Neem dan contact op met uw bemiddelaar. Hij zal op zijn beurt Fidea contacteren om een schadedossier te openen. Fidea zal uw rechten verdedigen en het schadegeval verder afhandelen. U kunt steeds bij uw bemiddelaar terecht voor meer informatie over het verloop van het schadedossier.

   

Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: