Schadegeval aangeven

Verenigingsleven
Verenigingsleven

 • Een voetbalploeg, een breiclub, een wandelvereniging, … u kunt een hobby zo gek niet bedenken of er zijn wel mensen die ze in groepsverband beoefenen. En daar komt de polis Fidea Verenigingsleven uitstekend van pas. Want wat gebeurt er als een van de leden zich bezeert tijdens de activiteiten? Of wat gebeurt er als een van de leden een pot mosselen laat vallen op de schoot van een van uw gasten tijdens de jaarlijkse mosselsouper?

  De polis Fidea Verenigingsleven biedt een pakket aan waarborgen om de vereniging, haar bestuursleden en haar leden te beschermen. Zo zijn er dekkingen burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen.

  • Ook op weg van en naar de activiteiten
   Er is niet alleen een dekking voorzien tijdens de activiteiten, maar ook op de weg van huis naar de activiteiten en terug. 
  • Onderling derden
   De leden worden onderling als derden beschouwd. Dit betekent dat ook binnen het verenigingsleven aansprakelijkheden kunnen geregeld worden. Enkel gezinsleden van een aansprakelijk gesteld lid zijn hierop een uitzondering. 
  • Ook voor de randactiviteiten
   De Fidea Verenigingsleven biedt standaard dekking voor tijdelijke winstgevende activiteiten die de vereniging inricht ten voordele van de werking van de vereniging, zoals bijvoorbeeld een dansavond, een mosselsouper, …
  • Voedselvergiftiging standaard gedekt
   In de polis Fidea Verenigingsleven zit automatisch een dekking voor voedselvergiftiging.
  • Vrijwilligers
   Fidea voorziet standaard een uitbreiding cfr. de wet op de op de vrijwilligers in deze polis.

  Opgelet: de polis Fidea Verenigingsleven is niet bedoeld voor verenigingen met een professionele of semi-professionele inslag, zoals bijvoorbeeld sportverenigingen met beroepssportlui.

  Verplichte informatie

  • Aanbod onder voorwaarden. Voor meer informatie of een offerte kunt u terecht bij uw bemiddelaar. U vindt de voorwaarden over dit product in de rechterkolom. Fidea adviseert u deze grondig door te nemen vooraleer u een contract afsluit.
  • De looptijd van het contract voor deze verzekering wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. Als cliënt wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
  • Op dit contract is het Belgisch recht van toepassing.
  • Baloise Belgium nv, met maatschappelijke zetel in België, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, BTW BE 0400.048.883, PRP Antwerpen
  • Voor klachten over onze dienstverlening kunt u terecht bij de klachtendienst van Baloise, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, of per e-mail via klachten@fidea.be.
   Indien nodig kunt u ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per e-mail via info@ombudsman.as.

  Uw bemiddelaar kan u optimaal adviseren. Bij welke waarborgen hebt u persoonlijk het meeste baat? Hoe beschermt u zich optimaal? Vind rechts een bemiddelaar in uw buurt.

  Verloop van een schadedossier

  U hebt schade veroorzaakt bij een derde. Gelukkig sloot u een polis Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid af, maar hoe verloopt zo’n schadedossier nu eigenlijk? Onze schadebeheerders bekijken steeds:

  • Is het schadegeval gedekt in de polis?
   De omstandigheden van het schadegeval worden onderzocht om te bekijken of er dekking voorzien is.

  • Bent u aansprakelijk voor het schadegeval?
   Hier zijn er twee mogelijkheden: ofwel is het bewezen dat u aansprakelijk bent en dan proberen onze schadebeheerders een minnelijke regeling met de tegenpartij te treffen. In het andere geval, is uw aansprakelijkheid niet bewezen en dan zullen onze schadebeheerders uw aansprakelijkheid betwisten bij de tegenpartij en neemt Fidea indien nodig uw verdediging op zich.

  • Hoeveel bedraagt de schade?
   De eventuele vergoeding aan de tegenpartij gebeurt volgens de regels van het gemeen recht in werkelijke waarde. Eerst wordt dus bekeken hoeveel het beschadigde goed nog waard is op het moment van schade. Van dit bedrag wordt dan de franchise afgetrokken. 
   Soms is het nodig dat Fidea tijdens het schadebeheer of in een schadedossier een expert of een advocaat inschakelt. Uiteraard worden deze kosten betaald door Fidea.

  Wat moet ik doen bij schade?

  Neem zo snel mogelijk contact op met uw bemiddelaar. Hij zal op zijn beurt uw dossier aangeven bij Fidea.

   

Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: