Schadegeval aangeven

Gezinspolis
Gezinspolis

 • Oeps … zoonlief die net kan fietsen botst op de geparkeerde wagen van de buurman. Oeps … u stoot in de winkel een rek om.  Gelukkig kunt u rekenen op de Fidea Gezinspolis!  Ook in het buitenland. De Fidea Gezinspolis voorziet dekking waar ook ter wereld u bent, zo lang uw hoofdverblijfplaats in België is.

  Wanneer u of uw gezinsleden schade veroorzaakt aan derden, dan zult u die schade moeten vergoeden. Net zoals  de schade die veroorzaakt wordt door bijv. de babysit of uw huisdieren (incl. 2 rijpaarden zonder gespan).

  Bovendien kunt u in de Fidea Gezinspolis ook dekking rechtsbijstand opnemen. Zo staat u er niet alleen voor wanneer u zelf schade wilt terugvorderen van een tegenpartij.

  Omdat niet elk gezin hetzelfde is zijn er bij Fidea drie verschillende formules mogelijk (gezin, alleenstaande of 55+). Zo sluit u de best passende dekking af. 

  Wist u dat in de Fidea Gezinspolis:

  • er ook dekking is voor de activiteiten van u en uw gezinsleden in de jeugdbeweging, sportclub of een andere vereniging. Meer nog: ook de aansprakelijkheid van minderjarige kinderen die u of uw gezinsleden onder uw hoede hebben is mee verzekerd
  • bovendien zal ook schade vergoed worden die u of uw gezinsleden veroorzaken door gebruik te maken van een drone, een hoverboard, een elektrische fiets, een elektrische rolstoel,…
  • een extra dekking van 60 dagen standaard is voorzien wanneer u naar het buitenland verhuist
  • gezinsleden die uit huis gaan nog mee verzekerd zijn tot aan de volgende vervaldag

  Verplichte informatie

  • Aanbod onder voorwaarden. Voor meer informatie of een offerte kunt u terecht bij uw bemiddelaar. U vindt de voorwaarden over dit product in de rechterkolom. Fidea adviseert u deze grondig door te nemen vooraleer u een contract afsluit.
  • De looptijd van het contract voor deze verzekering wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. Als cliënt wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
  • Op dit contract is het Belgisch recht van toepassing.
  • Baloise Belgium nv, met maatschappelijke zetel in België, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, BTW BE 0400.048.883, PRP Antwerpen
  • Voor klachten over onze dienstverlening kunt u terecht bij de klachtendienst van Baloise, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, of per e-mail via klachten@fidea.be.
   Indien nodig kunt u ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per e-mail via info@ombudsman.as.

  Uw bemiddelaar kan u optimaal adviseren. Bij welke waarborgen hebt u persoonlijk het meeste baat? Hoe beschermt u zich optimaal? Vind rechts een bemiddelaar in uw buurt.

  Verloop van een schadedossier

  U hebt schade veroorzaakt bij een derde. Gelukkig sloot u een polis Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid af, maar hoe verloopt zo’n schadedossier nu eigenlijk? Onze schadebeheerders bekijken steeds:

  • Is het schadegeval gedekt in de polis?
   De omstandigheden van het schadegeval worden onderzocht om te bekijken of er dekking voorzien is.

  • Bent u aansprakelijk voor het schadegeval?
   Hier zijn er twee mogelijkheden: ofwel is het bewezen dat u aansprakelijk bent en dan proberen onze schadebeheerders een minnelijke regeling met de tegenpartij te treffen. In het andere geval, is uw aansprakelijkheid niet bewezen en dan zullen onze schadebeheerders uw aansprakelijkheid betwisten bij de tegenpartij en neemt Fidea indien nodig uw verdediging op zich.

  • Hoeveel bedraagt de schade?
   De eventuele vergoeding aan de tegenpartij gebeurt volgens de regels van het gemeen recht in werkelijke waarde. Eerst wordt dus bekeken hoeveel het beschadigde goed nog waard is op het moment van schade. Van dit bedrag wordt dan de franchise afgetrokken. 
   Soms is het nodig dat Fidea tijdens het schadebeheer of in een schadedossier een expert of een advocaat inschakelt. Uiteraard worden deze kosten betaald door Fidea.

  Wat moet ik doen bij schade?

  Neem zo snel mogelijk contact op met uw bemiddelaar. Hij zal op zijn beurt uw dossier aangeven bij Fidea.

   

Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: