17/05/2018, 12:30

Ernstige arbeidsongevallen: oorzaak en risico

Waardoor worden ernstige arbeidsongevallen veroorzaakt? Welke werknemers lopen het meeste risico? Wat kun je als werkgever ondernemen om arbeidsongevallen te voorkomen?

Zware arbeidsongevallenSlimme, geëngageerde werkgevers willen te allen koste vermijden dat werknemers naar aanleiding van ernstige arbeidsongevallen langdurig in een ziekenhuis moeten opgenomen worden, blijvende invaliditeiten oplopen of zelfs overlijden.  

Allereerst is er het emotioneel aspect. Niemand wil dat een collega iets ernstigs overkomt. Dit is dubbel zo belangrijk in kleinere bedrijven waar iedereen elkaar kent. De psychologische impact van een zwaar ongeval binnen je organisatie is een vaak onderschat probleem.

Daarnaast is er ook het economisch aspect. De onrechtstreekse kosten van een ongeval liggen drie tot vijf maal hoger dan de rechtstreekse. Denk daarbij aan de (tijdelijke) vervanging van het ervaren personeelslid, omzetverlies, imagoverlies, materiële kosten, …

Oorzaken van ernstige arbeidsongevallen

We zetten vijf belangrijke oorzaken van zware arbeidsongevallen op een rijtje. In vervolgartikelen gaan we per oorzaak in op aandachtspunten om preventief tegen deze ongevallen op te treden.  

   

   Voorzie voldoende begeleiding voor jonge of onervaren werknemers

   De meeste ongevallen – los van ernst – gebeuren bij medewerkers tussen 20 en 29 jaar. Dit heeft vooral te maken met ervaring. Ook oudere werknemers die een nieuwe functie uitvoeren of interim arbeiders die vaak nieuwe taken aanleren, hebben een hoger dan gemiddeld aantal ongevallen. 

   Het is dan ook erg belangrijk om jonge of onervaren werknemers voldoende te begeleiden en om voldoende opleiding te voorzien. Dit kan op verschillende manieren, maar vooral begeleiding door een ervaren medewerker is erg belangrijk. Geef jonge werknemers voldoende tijd om hun vak te leren onder de vleugels van een ervaren peter. Het is misschien een investering, maar die zal zich vanzelf terugbetalen door een dalend aantal ongevallen en meer kwaliteitsvolle service. 

   Hoe ouder de werknemer, hoe ernstiger de gevolgen van een arbeidsongeval 

   Als we naar ernst kijken, dan zien we de omgekeerde grafiek dan het aantal ongevallen. Werknemers tussen 50 en 59 hebben minder kans op een ongeval, maar als het zich toch voordoet, dan hebben ze wel meer kans dat de gevolgen ernstig zijn. Deels is dit te verklaren doordat men op jongere leeftijd beter en sneller herstelt. Anderzijds is het ook zo dat wanneer een ervaren medewerker dan toch een ongeval heeft, het vaak ook een serieus ongeval is met zware gevolgen. 

   Kwetsbaarste werknemers

   Kijken we naar echt jonge werknemers tussen 15 en 19 (slechts 3% van alle werknemers), dan liggen zowel frequentie als ernst nog een stuk hoger dan bij de oudere werknemers. Zij zijn een erg kwetsbare doelgroep die dan ook bijzondere aandacht krijgen in de wet op het welzijn bij de bijzondere werknemerscategorieën.

   Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

   Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: