18/01/2018, 14:00

Wat neem ik als werkgever allemaal op in mijn car policy?

Een car policy bevat alle spelregels met betrekking tot bedrijfswagens die binnen een onderneming worden vastgelegd. Daarom spreken we ook wel van een bedrijfswagenpolicy of wagenparkreglement. In zo’n policy bundelt en verduidelijkt de werkgever alle rechten, plichten en afspraken rond bedrijfswagens. In dit artikel bespreken we de onderdelen die zeker niet aan een bedrijfswagenpolicy mogen ontbreken. 

Wagenpark

Inhoud

Waarom is het belangrijk om als werkgever over een car policy te beschikken?

Dit document leidt tot een duidelijk en coherent bedrijfswagenbeleid en herleidt eventuele discussies tussen werkgever en werknemer tot een minimum. Meestal wordt een car policy aan het arbeidsreglement toegevoegd.

Het uitwerken van een verstandige bedrijfswagenpolicy leidt op termijn tot een inperking van de schadelast, en dat is fijn. Maar nog belangrijker is dat een goed beleid de verkeersveiligheid verbetert en meer zekerheid biedt dat medewerkers veilig thuis komen. Het is zowel een verstandige bedrijfsvoering, als goed werkgeverschap en het nemen van sociale verantwoordelijkheid.

Welke elementen kunnen in een car policy aan bod komen?

In een bedrijfswagenpolicy kan onder meer het volgende worden opgenomen: 

 • toekenningscriteria
 • regels geldend bij afwezigheden
 • beroeps- versus privégebruik
 • gebruik van een tankkaart
 • de te volgen procedure bij ongeval of schade
 • toegelaten en verboden opties en accessoires
 • regeling bij opgelopen verkeersboetes
 • enzovoort

 

Welke onderdelen mogen zeker niet ontbreken aan een car policy?

Als verzekeraar vindt Fidea het belangrijk dat er rond volgende punten duidelijkheid bestaat:

 • Maakt de car policy deel uit van het arbeidsreglement?
 • Wie mag, naast de werknemer, het voertuig besturen?
 • Mag het voertuig voor privédoeleinden gebruikt worden?
 • In geval van schade
  • Is er een procedure voor het aangeven van ongevallen (zowel in het kader van aansprakelijkheid als bij eigen schade)?
   • Hoe dient een aangifte te gebeuren?
   • Wanneer dient er een proces-verbaal te worden opgesteld?
  • Worden schadeaangiftes gecentraliseerd en vooraf nagekeken?
 • Attitude: 
  • Zijn er instructies rond alcohol- en druggebruik?
  • Zijn er instructies rond rijgedrag?
  • Zijn er richtlijnen rond gsm-gebruik?
 • Wat als we over schadegevallen met verzwarende omstandigheden spreken?
  • Wat zijn de afspraken in geval van:
   • dronkenschap
   • vluchtmisdrijf
   • boetes door risicovol rijgedrag
  • Is er een sanctiebeleid in geval van dronkenschap, vluchtmisdrijf of risicovol rijgedrag?
   • Gesprekken met de fleetmanager of leidinggevende?
   • Afspraken rond afhandeling van boetes?
   • Afspraken rond het al dan niet doorrekenen of recupereren van de vrijstelling?
  • Worden schadefrequentie en boetes in kaart gebracht en opgevolgd en maken ze deel uit van het evaluatiebeleid?
 • Is er een beloningsbeleid?
  • Individueel
  • Collectief

 

Gerelateerde artikels

Een goed vlootbeheer is ook een pluspunt voor de reputatie van je onderneming

Maak met uw medewerkers afspraken rond het gebruik van de telefoon in de auto

Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: