14/08/2018, 16:00

Arbeidsongevallen: vermijd aanrijdingen door voertuigen op de werkvloer

De risico’s die voertuigen op de werkvloer met zich meebrengen, zijn niet gering. Ongetwijfeld heb je al wel eens een filmpje gezien waarin een heftruck een rek omstoot, met grote materiële schade tot gevolg. Stel je eens voor wat voor verwondingen zo’n voertuig bij het aanrijden van een werknemer kan veroorzaken. Reden genoeg om je als werkgever van tips voor een intern verkeersplan te voorzien.

Vorkheftruck in magazijnVoertuigen op het bedrijventerrein zijn in vele sectoren onmisbaar voor de dagelijkse werking van het bedrijf. Denk maar aan vorkheftrucks in opslagmagazijnen, vrachtwagens en bulldozers op bouwwerven en de grote straddle carriers die containers vervoeren en stapelen in de haven. Dan is het natuurlijk belangrijk om de veiligheid van je werknemers te garanderen en het risico op een arbeidsongeval zoveel mogelijk te beperken. 

Stel een intern verkeersplan op

Het is nuttig om na te denken over je intern verkeersplan. Het is belangrijk dat je afspraken met het personeel maakt over wat wel en niet kan op plaatsen binnen het bedrijf waar veel voertuigen rondrijden. Denk bij het opstellen van dat verkeersplan goed na, want het helpt ongevallen met voertuigen te voorkomen. Hierbij alvast enkele tips: 

 • Betrek je preventieadviseur bij de keuze van nieuwe voertuigen (principe van de 3 groene lichten) en laat hem altijd een indienststellingsverslag opstellen. Hij kan op dat moment eventuele risico’s in kaart brengen en gepaste preventiemaatregelen voorstellen.
 • Houd voetgangers en voertuigen zoveel mogelijk gescheiden bij het uitvoeren van hun taken op de werkvloer. Zorg er eveneens voor dat je werknemers bij aankomst op het werk met hun eigen voertuig niemand kunnen aanrijden. Dit geldt ook voor het parkeren van hun auto of wegzetten van hun fiets.
 • Zorg in de mate van het mogelijke voor een goede flow van je verkeer. Wanneer alle voertuigen in dezelfde richting rijden en weinig moeten manoeuvreren, is dat niet enkel goed voor de veiligheid maar ook voor de productiviteit.
 • Breng markeringen aan op werkplekken waar voertuigen en voetgangers zich toch in dezelfde ruimte bevinden. Zo weet iedereen wie zich waar mag begeven.
  • Vaak worden hiervoor een soort zebrapaden in duidelijke, opvallende kleuren geschilderd. 
  • Ook op tijdelijke werkplaatsen zoals werven zorg je voor goede afspraken over wie waar mag komen.
 • Laat chauffeurs opleidingen rond veilig gebruik van hun vervoersmiddelen volgen.
 • Toon de risico’s en blinde hoeken van zo’n voertuig aan personeelsleden die de voertuigen niet besturen maar er wel vaak mee in dezelfde ruimte zijn. Vaak besef je zulke gevaren pas wanneer je er praktisch mee geconfronteerd wordt.
 • Zorg dat je voertuigen voorzien zijn van voldoende veiligheidsopties.
  • Dit begint met een geluidssignaal wanneer het voertuig achteruitrijdt, maar kan ook camera’s of extra spiegels omvatten om dode hoeken op te vangen tot zelfs sensoren die gevaren detecteren.      

De menselijke factor is belangrijk in preventie

Deze tips rond voertuigen op de bedrijfssite zijn vooral organisatorische en technische maatregelen. De menselijke factor is en blijft echter het belangrijkste in preventie. Zorg voor duidelijke regels die werknemers begrijpen en respecteren zodat iedereen zich veilig kan verplaatsen.

Lees ook: Ernstige arbeidsongevallen: oorzaak en risico

 

Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: