22/06/2018, 11:00

Veilig werken met machines op de werkvloer

In bepaalde sectoren zijn machines onmisbaar voor de dagelijkse werkzaamheden op de werkvloer. Ze houden echter ook een veiligheidsrisico voor werknemers in. Als werkgever neem je best een aantal maatregelen in acht om arbeidsongevallen met machines te voorkomen.

Arbeidsongeval met machinesEr is een brede waaier van machines: van klein handgereedschap tot machines die veel plaats in beslag nemen. Sommige machines zijn vast opgesteld, andere rijden dan weer rond op het bedrijfsterrein. De risico’s verschillen dan ook van machine tot machine en kunnen van mechanische, elektrische, hydraulische of pneumatische aard zijn. Vaak wordt bij machines enkel gekeken naar een CE-label. Dat label geeft aan dat de machine in Europa mag verhandeld worden, maar is zeker geen keurmerk. Daarnaast zijn er nog natuurlijke risicofactoren waar rekening mee moet worden gehouden, zoals lawaai, hitte, koude, zwaartekracht,… 

Basisregels om veilig met machines te werken

  • Betrek je preventieadviseur bij de keuze voor nieuwe machines en laat hem altijd een indienststellingsverslag opstellen. Hij kan op dat moment eventuele risico’s in kaart brengen en gepaste preventiemaatregelen voorstellen;
  • Scherm risicovolle bewegende delen af met een collectieve bescherming. Controleer of deze bescherming correct gebruikt wordt en niet verwijderd of overbrugd werd om het werk gemakkelijker te maken;
  • Zorg voor geschikte individuele beschermingsmaatregelen om bepaalde risico’s op te vangen (vallende voorwerpen, lawaai, …);
  • Zorg voor een duidelijke gebruiksaanwijzing die voor alle gebruikers verstaanbaar is. Deze gebruiksaanwijzing moet ook de gevaren van het gebruik van de machine bevatten en procedures die moeten gevolgd worden wanneer er iets misloopt;
  • Als je nog (occasioneel) met oudere machines werkt, bijvoorbeeld als reserve om productiepieken op te vangen, zorg dan dat je de risico’s goed in kaart hebt gebracht en de passende maatregelen hebt getroffen. Machines van voor de machinerichtlijn zijn vaak een stuk gevaarlijker;
  • Doe geen eigen aanpassingen aan machines zonder te overleggen met de fabrikant of andere experten. Meer zelfs, voorzie met de fabrikant een onderhoudscontract, waarin je dit mee opvangt. Maak na eventuele aanpassingen altijd een nieuwe risicoanalyse.

Veruit de meeste ongevallen gebeuren tijdens het onderhoud aan machines

Wanneer je personeel te veel tijd aan het onderhoud zou besteden dan nodig is, mag er zeker geen onvoorzichtig handelen tegenover staan. Bij een arbeidsongeval met een machine verlies je ook veel tijd, niet in het minst door een eventueel langdurige uitval van de arbeidskracht. 

  • Zorg voor een goed stappenplan voor het onderhoud met een duidelijke LOTO (lockout/tagout) procedure om te vermijden dat machines zomaar kunnen starten of dat er restenergie kan vrijkomen. 
  • Maak duidelijke afspraken over wie wat doet.

Lees ook: Ernstige arbeidsongevallen: oorzaak en risico

Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: