29/06/2018, 13:30

Laat niets vallen op het werk

Wanneer een voorwerp naar beneden valt, kun je niet veel anders dan hopen dat het niemand raakt. Daarom is het belangrijk om als werkgever preventieve maatregelen te nemen om te vermijden dat vallende voorwerpen een arbeidsongeval veroorzaken.

Arbeidsongeval vallende objectenHet risico op vallende objecten doet zich vaker voor bij afbraakwerken en hijswerkzaamheden, maar meer algemeen geldt dat gevaar voor alle omgevingen waar er boven en onder elkaar wordt gewerkt.

Als werkgever kun je volgende preventieve maatregelen in acht nemen:

 • Voorafgaand aan gevaarlijke werken met risico’s op vallende voorwerpen bespreek je met alle betrokken partijen wat er van wie wordt verwacht.
 • Plan de werken op zo’n manier dat mensen niet boven of onder elkaar moeten werken. Als een werknemer niemand boven of onder zich heeft, is de kans veel kleiner dat er objecten op je werknemers terechtkomen.
  • Als het toch nodig is om de werken tegelijk op verschillende hoogteniveaus uit te voeren, zorg dan dat alle partijen hiervan op de hoogte zijn. Je kunt op dat moment een last minute risicoanalyse doen om de gevaren te beperken.
 • Orde en netheid zijn erg belangrijk. Als er veel afval of losse onderdelen rondslingeren, is de kans dat er iets naar beneden valt exponentieel groter. 
  • Je kunt een “opruimer” aanstellen die erop toeziet dat afval en losse onderdelen zo snel mogelijk worden verwijderd.
 • Voorzie goede gereedschapsbakken of -riemen zodat werknemers hun gereedschap kunnen opbergen. Bevestig gereedschap eventueel met een veiligheidslijn zodat het niet kan vallen.
 • Voorzie verankerde bakken waarin werkvoorraden of afval bewaard kunnen worden alvorens ze te gebruiken of af te voeren.
 • Zorg voor een goede afsluiting van dakranden, stellingen, liftkokers of openingen in vloeren. Dat is niet alleen veilig voor vallende voorwerpen, maar voorkomt ook dat uw werknemers naar zouden beneden vallen.
 • Baken zones waarboven zich hangende lasten bevinden altijd goed af. Dat kan met vloeraanduidingen, maar nog beter is om een fysieke barrière (bv. hekken) te voorzien. Zorg dat alle mensen die in de buurt komen op de hoogte zijn van de gevaren.
 • Mensen die niet op de werkplek horen te zijn, houd je er ook weg.
 • Onderwerp het materiaal regelmatig aan een controle. Sommige zaken moeten periodiek door een externe firma gekeurd worden, maar dat neemt niet weg dat je het materiaal tussentijds ook door interne mensen kunt laten controleren.

Lees ook: Ernstige arbeidsongevallen: oorzaak en risico

Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: