Schadegeval aangeven

Juridische informatie
Juridische informatie

 • Fidea is een naamloze vennootschap met zetel in België. Fidea nv is als verzekeringsonderneming toegelaten door de Nationale Bank van Belgie (NBB) onder code 0033 voor alle verzekeringstakken van de groep van activiteiten Niet-Leven en voor de verzekeringstakken 21, 22, 23 en 26 van de groep van activiteiten Leven.

  BTW BE 0406.006.069 -  RPR Antwerpen
  IBAN BE15 7332 4832 0030 - BIC KREDBEBB
  NBB 0033

  Maatschappelijke zetel:
  Delacenseriestraat 1, 2018 Antwerpen.
  Zonale zetel:
  Place du Luxembourg 1, 1420 Braine-l’Alleud


  De wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, reglementeert de beroepsactiviteit van Fidea nv als verzekeringsonderneming.

  Meer informatie over de toelating van Fidea nv en de reglementering van haar activiteit als verzekeringsonderneming vindt u op de website van de NBB (www.nbb.be)onder de rubriek ‘Prudentieel toezicht’. Hierna vindt u de contactgegevens van de NBB

  Nationale Bank van België
  Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel
  +32(0)2 221 27 31
  insurance.supervision@nbb.be


  Fidea heeft ook een inschrijving als verzekeringsagent bij de de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) onder nr. 028672 A voor alle verzekeringstakken.

  Meer informatie over de inschrijving van Fidea nv en de reglementering van haar activiteit als verzekeringsagent vindt u op de website van de FSMA www.fsma.be onder de rubriek ‘Tussenpersonen>Verzekeringen’.  Hierna vindt u de contactgegevens van de FSMA:

  Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
  Congresstraat 12-14, 1000 BRUSSEL+32(0)2 220 52 11
  via het elektronisch contactformulier op www.fsma.be

   

  De ‘Foreign Account Tax Compliance Act’ (kortweg Fatca) is belastingwetgeving van de Verenigde Staten die ertoe strekt ‘US persons’ te identificeren die een rekening of andere financiële producten aanhouden buiten de VS. In het kader van een intergouvernementeel akkoord dat België heeft gesloten met de VS is deze regelgeving van toepassing in België.

  Als buitenlandse financiële instelling heeft Fidea nv in het kader van Fatca/IRS volgend Global Intermediary Identification Number (GIIN): H77JJY.99999.SL.056.

Deze site maakt gebruik van cookies. Eén van de cookies die we gebruiken is essentieel voor het bedienen van delen van de site die al is gecreëerd. U kan alle cookies van deze site verwijderen en blokkeren maar hierdoor kunnen delen van de site mogelijks niet werken. Meer lezen