Schadegeval aangeven

Financieel Kapitaal
Financieel Kapitaal

 • Jaarverslag 2018

  Solide premiegroei in Niet-Leven. Solvabiliteitsratio blijft sterk met 167%.

  Resultaat negatief beïnvloed door eenmalige belastinglast en waardeverminderingen.

  Fidea eindigde 2018 met een bruto uitgegeven premievolume van EUR 303,2 miljoen. 

  In Niet-Leven steeg de premie met 3,8% tot EUR 213,0 miljoen en beliep de brutowinst EUR 16,3 miljoen.  De netto combined ratio eindigde op 98,5%.

  Het resultaat van de activiteiten Leven leverde een brutoverlies op van EUR 22,2 miljoen, ten gevolge van een aanzienlijke daling van de financiële inkomsten, voornamelijk als gevolg van de uiterst zwakke prestaties van de kapitaalmarkt in de tweede helft van 2018. Dit leidde tot verhoogde waardeverminderingen op financiële activa ten bedrage van EUR 17,1 miljoen.   

  De operationele bedrijfskosten daalden voor het derde jaar op rij ondanks forse investeringen in onder meer een nieuw, modern hoofdkantoor in Antwerpen, de verdere uitbouw van de levensverzekeringsactiviteiten, de IT-infrastructuur en de rekrutering en opleiding van medewerkers.  

  Het niet-technisch resultaat toonde een verlies van EUR 1,5 miljoen en de belastinglast kwam uit op EUR 49,4 miljoen. De stijging van de belastinglasten is het gevolg van de eenmalige afschrijving van de uitgestelde belastingvordering van EUR 48,8 miljoen op de balans ten gevolge van het uitbrengen van nieuw boekhoudkundig advies onder BGAAP. Het boekjaar sloot af met een nettoverlies van EUR 56,8 miljoen. Met een solvabiliteitsratio van 167% is Fidea een financieel gezond bedrijf dat ruimschoots voldoet aan de Solvency II-vereisten. 

  Solvency

  Solvency is een term die de Europese richtlijnen samenvat, die van toepassing zijn op de solvabiliteit van de verzekeringsmaatschappijen. Europa heeft voor de verzekeraars basisregels uitgeschreven, met inbegrip van controlemechanismen en effectieve controles, die één doel voor ogen hebben: toezicht houden op de financiële gezondheid van de verzekeraars. Een solvabele verzekeraar moet zijn plichten nakomen tegenover de verschillende stakeholders. Europa verwacht van de verzekeringsmaatschappijen dat ze zogenaamde “tegenslagen” (bvb. extreme weersomstandigheden, rampen, …), met zekerheid zouden kunnen opvangen. In de huidige marktomstandigheden en crisisperiode is dit een zekerheid naar de cliënten en verzekeringsbemiddelaars toe. Het zet verzekeraars aan tot een bewust en correct huisvaderschap van hun verzekeringsportefeuille.

  Fidea heeft binnen haar financiële afdeling o.m. ook een Asset & Liabilities Management, dat voortdurend het geheel van dekkingswaarden, reserves en provisies afzet tegenover de risico’s die Fidea moet dragen en het geheel aan kosten en uitkeringen, die dit voor Fidea kan vertegenwoordigen.

  Risk

  Europa legt de verzekeraars solvabiliteitsnormen op. Dat betekent dat niet alleen rendabiliteit en rendabele groei, maar ook een correct acceptatie- en tariferingsbeleid noodzakelijke elementen zijn binnen Fidea’s beleid.
  Binnen Fidea is er een Audit Risk en Compliance Comité aanwezig, dat op regelmatige tijdstippen vergadert. 

Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: