Schadegeval aangeven

Financieel Kapitaal
Financieel Kapitaal

 • Fidea boekte in 2017 een nettowinst van EUR 16,4 miljoen

  Met een jaarresultaat van EUR 16,4 miljoen verhoogt Fidea haar winstcijfer met 19% tegenover 2016. Fidea boekte in 2017 een premievolume van EUR 312,5 miljoen dat als volgt is onderverdeeld: EUR 205,1 miljoen in Niet-Leven en EUR 107,4 miljoen in Leven. Het premievolume steeg het afgelopen jaar met EUR 60 miljoen.
  Met een solvabiliteitsratio van 165% voldoet Fidea ruimschoots aan de Belgische wettelijke vereisten. Gunstige schaderatio’s in alle verzekeringstakken Niet-Leven en een constante aandacht voor de kosten, liggen aan de basis van een sterke combined ratio van 88,5%. Rendabel groeien blijft in 2018 de belangrijkste opdracht na een jaar van belangrijke investeringen in onder meer een gloednieuw kantoorgebouw, de digitalisering van het schade-aangifteproces en de heropstart van de activiteiten in levens- en beleggingsverzekeringen.

  Solvency

  Solvency is een term die de Europese richtlijnen samenvat, die van toepassing zijn op de solvabiliteit van de verzekeringsmaatschappijen. Europa heeft voor de verzekeraars basisregels uitgeschreven, met inbegrip van controlemechanismen en effectieve controles, die één doel voor ogen hebben: toezicht houden op de financiële gezondheid van de verzekeraars. Een solvabele verzekeraar moet zijn plichten nakomen tegenover de verschillende stakeholders. Europa verwacht van de verzekeringsmaatschappijen dat ze zogenaamde “tegenslagen” (bvb. extreme weersomstandigheden, rampen, …), met zekerheid zouden kunnen opvangen. In de huidige marktomstandigheden en crisisperiode is dit een zekerheid naar de cliënten en verzekeringsbemiddelaars toe. Het zet verzekeraars aan tot een bewust en correct huisvaderschap van hun verzekeringsportefeuille.

  Fidea heeft binnen haar financiële afdeling o.m. ook een Asset & Liabilities Management, dat voortdurend het geheel van dekkingswaarden, reserves en provisies afzet tegenover de risico’s die Fidea moet dragen en het geheel aan kosten en uitkeringen, die dit voor Fidea kan vertegenwoordigen.

  Risk

  Europa legt de verzekeraars solvabiliteitsnormen op. Dat betekent dat niet alleen rendabiliteit en rendabele groei, maar ook een correct acceptatie- en tariferingsbeleid noodzakelijke elementen zijn binnen Fidea’s beleid.
  Binnen Fidea is er een Audit Risk en Compliance Comité aanwezig, dat op regelmatige tijdstippen vergadert. 

Deze site maakt gebruik van cookies. Eén van de cookies die we gebruiken is essentieel voor het bedienen van delen van de site die al is gecreëerd. U kan alle cookies van deze site verwijderen en blokkeren maar hierdoor kunnen delen van de site mogelijks niet werken. Meer lezen