Schadegeval aangeven

Duurzaam Ondernemen
Duurzaam Ondernemen

  • Met de jaarlijkse officiële publicatie van haar jaarverslag komt Fidea tegemoet aan de verwachting van de publieke opinie, die op een transparante manier geïnformeerd wil worden over de activiteiten van een onderneming. Het jaarverslag is voor iedereen beschikbaar op de website van Fidea, in de rubriek "Financieel Kapitaal". De organisatie- en overlegstructuur staat in het jaarverslag uitgelegd.

    In het verlengde hiervan wijst Fidea haar verzekeringsbemiddelaars herhaaldelijk op hun informatieplicht en adviesrol voor de cliënten. Deze verwachting wordt ook doorgetrokken in Fidea’s personeelsbeleid, net zoals in de relaties met leveranciers en derden. In haar samenwerking met leveranciers kijkt Fidea er o.m. op toe dat bijvoorbeeld reclamegeschenken geproduceerd worden in landen, die aandacht hebben voor arbeidsomstandigheden. 

Deze site maakt gebruik van cookies. Eén van de cookies die we gebruiken is essentieel voor het bedienen van delen van de site die al is gecreëerd. U kan alle cookies van deze site verwijderen en blokkeren maar hierdoor kunnen delen van de site mogelijks niet werken. Meer lezen