Schadegeval aangeven

Duurzaam Ondernemen
Duurzaam Ondernemen

  • Met de jaarlijkse officiële publicatie van haar jaarverslag komt Fidea tegemoet aan de verwachting van de publieke opinie, die op een transparante manier geïnformeerd wil worden over de activiteiten van een onderneming. Het jaarverslag is voor iedereen beschikbaar op de website van Fidea, in de rubriek "Financieel Kapitaal". De organisatie- en overlegstructuur staat in het jaarverslag uitgelegd.

    In het verlengde hiervan wijst Fidea haar verzekeringsbemiddelaars herhaaldelijk op hun informatieplicht en adviesrol voor de cliënten. Deze verwachting wordt ook doorgetrokken in Fidea’s personeelsbeleid, net zoals in de relaties met leveranciers en derden. In haar samenwerking met leveranciers kijkt Fidea er o.m. op toe dat bijvoorbeeld reclamegeschenken geproduceerd worden in landen, die aandacht hebben voor arbeidsomstandigheden. 

Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: