Schadegeval aangeven

Ombudsman
Ombudsman

 • Ombudsman van de Verzekeringen

  Indien u geen genoegen neemt met het antwoord dat Fidea op uw klacht geeft, kunt u uw klacht ook bij de Ombudsman van de Verzekeringen indienen.

  Ombudsman van de Verzekeringen
  de Meeûssquare 35
  1000 Brussel
  T: 02 547 58 71
  F: 02 547 59 75
  www.ombudsman.as  


  De Ombudsman van de Verzekeringen is een gekwalificeerde entiteit. In alle onafhankelijkheid en buiten het gerechtelijk systeem om tracht de Ombudsman van de Verzekeringen oplossingen te vinden voor geschillen over de toepassing van een bestaand verzekeringscontract, die u als consument met een verzekeringsonderneming of een verzekeringstussenpersoon hebt. Daarnaast treedt de Ombudsman ook op als beroepsinstantie voor klachten tegen de registratie in het “Speciale Risico”-bestand van Datassur. U behoudt steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

  Als u een klacht bij de Ombudsman van de Verzekeringen hebt ingediend, verloopt de briefwisseling over uw klacht normaliter enkel tussen Fidea en de Ombudsman van de Verzekeringen. Enkel indien de laatstgenoemde een aanbeveling aan Fidea formuleert en Fidea de aanbeveling niet volgt, zal Fidea die beslissing zowel aan de Ombudsman van de Verzekeringen als aan u gemotiveerd meedelen binnen de dertig kalenderdagen.

  Fonds voor Arbeidsongevallen

  Voor geschillen met betrekking tot een arbeidsongeval kunt u altijd een klacht indienen bij het Fonds voor Arbeidsongevallen.

  Fonds voor Arbeidsongevallen
  Klachtenmanagement
  Troonstraat 100
  1050 Brussel
  T: 02 506 85 88
  F: 02 506 85 27
  www.fao.fgov.be

Deze site maakt gebruik van cookies. Eén van de cookies die we gebruiken is essentieel voor het bedienen van delen van de site die al is gecreëerd. U kan alle cookies van deze site verwijderen en blokkeren maar hierdoor kunnen delen van de site mogelijks niet werken. Meer lezen