Schadegeval aangeven

Klachtenbeheerprocedure
Klachtenbeheerprocedure

 • Fidea en haar verzekeringsbemiddelaars gaan elke dag opnieuw voor service en kwaliteit, waarbij uw belang als cliënt voorop staat. Fidea doet daarbij haar uiterste best, maar toch kan het zijn, dat u ontevreden bent of andere verwachtingen over de producten of dienstverlening had. Hieronder leest u, op welke wijze u over Fidea een klacht kunt indienen en wat u daarbij van Fidea kunt verwachten.

  Fidea onderschreef de gedragsregels voor klachtenmanagement in de verzekeringsondernemingen van Assuralia, die u kunt raadplegen op www.assuralia.be

  wie kan er bij Fidea een klacht indienen?

  U kunt bij Fidea een klacht indienen in de volgende gevallen:

  1. U bent ontevreden over een verzekeringscontract, dat u bij Fidea hebt afgesloten.
  2. U bent ontevreden over een verzekeringsdienst, die u van Fidea of van een persoon die voor Fidea optreedt hebt ontvangen.
  3. U bent ontevreden over de dienstverlening van de bemiddelaar met betrekking tot uw polis die hij bij Fidea heeft geplaatst en/of beheert.

  Hoe kunt u een klacht over Fidea uiten?

  Als u over een product of de dienstverlening van Fidea of uw bemiddelaar ontevreden bent, kunt u uw klacht zowel bij uw bemiddelaar als bij Fidea indienen. Bij Fidea kunt u uw klacht op de volgende wijzen uiten:

  Schriftelijk:

  • Per e-mail naar het departement dat uw zaak behandelt. Het e-mailadres vindt u op de briefwisseling die u van Fidea hebt ontvangen.
  • Per e-mail naar de klachtendienst van Fidea: klachten@fidea.be.
  • Via het klachtenformulier op onze website.
  • Per brief naar Fidea nv, Klachtendienst, Posthofbrug 16 – 2600 Antwerpen.
  • Per fax naar de klachtendienst op nummer 03 203 86 55.

  Vermeld steeds uw gegevens, betrokken polis- of dossiernummer en alle elementen die nodig zijn om uw klacht te kunnen onderzoeken.

  Mondeling:

  • Per telefoon naar het departement dat uw zaak behandelt. Het telefoonnummer vindt u op de briefwisseling die u van Fidea hebt ontvangen.
  • Per telefoon naar de klachtendienst op nummer 03 203 85 85.

  Sociale media beschouwt Fidea niet als een geschikt kanaal om een klacht te uiten. Bijgevolg acht Fidea zich niet verplicht, om op uitingen van ontevredenheid in de sociale media te reageren. Verder voelt Fidea zich ook niet verplicht om te reageren op anonieme klachten of op uitingen van ontevredenheid, die indruisen tegen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

  Wat kost het indienen van een klacht over Fidea?

  Voor het indienen van een klacht bij Fidea rekent Fidea u geen kosten aan.

  Wat kunt u van Fidea na het indienen van een klacht verwachten?

  Fidea garandeert een eerlijke, efficiënte en vertrouwelijke behandeling van uw klacht.

  Zodra Fidea uw klacht heeft ontvangen, start de verantwoordelijke van het betrokken departement en/of de klachtendienst een objectief onderzoek op. Tenzij de departementsverantwoordelijke u binnen 5 werkdagen na de ontvangst van uw klacht een gemotiveerd antwoord kan sturen, ontvangt u binnen 3 werkdagen na ontvangst van de klacht een ontvangstmelding, waarin ook de verdere aanpak van uw klacht wordt geschetst.

  De verantwoordelijke voor klachtenbeheer, die binnen Fidea een onafhankelijke rol heeft, volgt de behandeling van uw klacht en waakt erover, dat uw klacht objectief wordt onderzocht. Nadat het onderzoek is afgerond, ontvangt u van Fidea een schriftelijke reactie op uw klacht. Afhankelijk van het resultaat van het onderzoek komt Fidea geheel of gedeeltelijk aan uw verzuchting(en) tegemoet of handhaaft Fidea haar standpunt.

  Als Fidea haar standpunt handhaaft of uw eis(en) slechts gedeeltelijk inwilligt, hebt u nog de mogelijkheid, om uw klacht bij de Ombudsman van de Verzekeringen of het Fonds voor Arbeidsongevallen in te dienen. Wat verder hieronder vindt u daarover meer informatie. De correspondentie met u verloopt bij voorkeur per mail en anders via de post.

  U kunt van Fidea de volgende reactietijden verwachten:

  Actie  Reactietijd 

  Versturen ontvangstmelding van uw klacht:

  3 werkdagen na de ontvangst van uw klacht, tenzij er u binnen 5 werkdagen een antwoord op uw klacht kan gestuurd worden.

  Versturen eerste inhoudelijke reactie op uw klacht, zonder dat er u een ontvangstmelding is gestuurd:

  5 werkdagen na de ontvangst van uw klacht.

  Versturen eerste inhoudelijke reactie op uw klacht, nadat er u een ontvangstmelding is gestuurd:

  1 maand na het versturen van de ontvangstmelding. Als deze termijn uitzonderlijk niet gehaald kan worden, ontvangt u daarover een bericht met uitleg over de vertraging en het verwachte tijdstip, waarop Fidea een standpunt kan innemen.

  Versturen gemotiveerde beslissing om de aanbeveling van de Ombudsman van de Verzekeringen niet te volgen:

  30 kalenderdagen nadat de aanbeveling werd geformuleerd.

Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: