Schadegeval aangeven

Inbreuk melden
Inbreuk melden

 • Via deze pagina kunt u inbreuken melden op de wettelijke en/of reglementaire regels die van toepassing zijn op Fidea en haar verbonden agenten. Indien u dat wil, kan dit volledig anoniem.  

  1. melding inbreuk op de Antiwitwaswet 
  2. melding andere compliance-inbreuken, fraude of andere ernstige wanpraktijken*

  *dergelijke meldingen kunnen onder meer betrekking hebben op 

  • regels ter bescherming van de verzekeringnemer, informatie aan de cliënt en publiciteit
  • gedragsregels voor verzekeringsbemiddeling, met inbegrip van AssurMiFID en IDD
  • professionele deontologie, waaronder de gedragscodes van de beroepsvereniging Assuralia
  • regels in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van persoonlijke gegevens
  • marktpraktijken en consumentenbescherming
  • fraude
  • corruptie
  • boekhoudregels
  • overige wet- en/of regelgeving

Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: