Schadegeval aangeven

Inbreuk melden
Inbreuk melden

 • Via deze pagina kunt u inbreuken melden op de wettelijke en/of reglementaire regels die van toepassing zijn op Fidea en haar verbonden agenten. Indien u dat wil, kan dit volledig anoniem.  

  1. melding inbreuk op de Antiwitwaswet 
  2. melding andere compliance-inbreuken, fraude of andere ernstige wanpraktijken*

  *dergelijke meldingen kunnen onder meer betrekking hebben op 

  • regels ter bescherming van de verzekeringnemer, informatie aan de cliënt en publiciteit
  • gedragsregels voor verzekeringsbemiddeling, met inbegrip van AssurMiFID en IDD
  • professionele deontologie, waaronder de gedragscodes van de beroepsvereniging Assuralia
  • regels in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van persoonlijke gegevens
  • marktpraktijken en consumentenbescherming
  • fraude
  • corruptie
  • boekhoudregels
  • overige wet- en/of regelgeving
Deze site maakt gebruik van cookies. Eén van de cookies die we gebruiken is essentieel voor het bedienen van delen van de site die al is gecreëerd. U kan alle cookies van deze site verwijderen en blokkeren maar hierdoor kunnen delen van de site mogelijks niet werken. Meer lezen