Schadegeval aangeven

gebruiker van Fidea's websites
Gebruiker van Fidea's websites

 • Als u surft naar een Fidea-website dan verzamelt Fidea, afhankelijk van wat u doet (surfen, interageren, aanmelden,…) informatie. In deze sectie gaan we daar wat nader op in.  Voor de algemene informatie wordt verwezen naar het algemeen deel van de privacyverklaring.

  Let wel: de informatie die werd verzamelt m.b.t. uw bezoek kan gekoppeld worden aan andere informatie die bijv. werd verzamelt wanneer u als aangemelde gebruiker de website bezocht. 

 • Cookies »

  Cookies

  Op de Fidea-websites wordt gebruik gemaakt van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt door een programma op de server van de Fidea-website, maar bewaard op (de harde schijf van) uw pc. 

  Soorten cookies

  Sommige cookies zijn technisch noodzakelijk voor een vlotte communicatie tussen uw pc en de Fidea-websites (bv. afstemming met het operating- en browsersysteem gebruikt op uw pc of het mogelijk maken van een beveiligde verbinding).

  Andere cookies zijn gewoon nuttig voor u en Fidea en worden gebruikt om een aantal (voorkeur)instellingen, (een deel van) uw inloggegevens, uw surfgeschiedenis en dergelijke meer op te slaan op uw pc en (een deel van) deze gegevens door te sturen naar de website waarmee die cookie is gelinkt. Die website kan die inkomende gegevens dan gebruiken voor evaluatie en verbetering van (de processen op) de website. Zo kunnen bijv. statistieken van bezoek aan een bepaalde pagina worden opgemaakt zoals aantal bezoeken, aantal unieke bezoekers, gemiddelde duurtijd van een bezoek. Fidea gebruikt de cookies ook voor die andere, nuttige doeleinden.

  Cookie-voorkeuren

  U kan – via de instellingen van uw internetbrowser – vermijden dat cookies (automatisch) worden aanvaard op uw pc. Dit kan wel een invloed hebben op de communicatie met de website, bijv. doordat bepaalde pagina’s niet openen, bepaalde filmpjes niet afspelen, bepaalde gegevens niet kunnen worden bewaard om bij een volgend bezoek automatisch in te vullen, uw login niet werkt, enz. 

  U kan ook – manueel of via de instellingen van uw internetbrowser – na elke raadpleging van de website de cookies op uw pc (automatisch) verwijderen. Aan de hand van cookies kan Fidea u in principe niet identificeren zonder bijkomende informatie. Wel kan Fidea achterhalen met welke computer u op het internet surft (o.a. via het zogenaamde IP-adres). Als een computer dus door meerdere personen wordt gebruikt of als eenzelfde persoon inlogt vanop verschillende computers, is het al moeilijk om te achterhalen om welke persoon het gaat, zelfs voor uw internetprovider. 

   

  Interageren (formulieren, simulaties,…) »

  Als u een formulier van Fidea invult, verwerkt Fidea uiteraard de gegevens in het formulier te verwerken voor het doel waarvoor het formulier werd aangeboden. Zo wordt het contactformulier gebruikt om uw bericht door te sturen naar de juiste afdeling binnen Fidea en waar het verder wordt behandeld.

  Om het formulier en het onderliggende proces te kunnen evalueren, kan u eveneens gevraagd worden waarom u het proces afbrak, tenminste als u voldoende geïdentificeerd was (bijv. door in te loggen in Online) op het ogenblik dat het proces werd afgebroken.

  Aanmelden (“inloggen”) »

  Fidea kan in principe niet weten dat u het bent die surft vanaf een bepaalde computer. Maar, als u eenmaal inlogt  en dus geïdentificeerd wordt, kan dat worden weggeschreven op de cookie. Als dat dan wordt doorgegeven aan Fidea, kan Fidea u zolang die informatie op de cookie staat, zowel als u ingelogd bent  als daarbuiten, niet alleen “anoniem” volgen, maar ook (met enige zekerheid) gepersonaliseerd.

  De cookies om u (veilig) in te loggen en ingelogd te houden zijn noodzakelijk. In de delen van de website waarop u ingelogd moet zijn, staan immers persoonsgegevens van u en het vereiste om te loggen om die te zien, zorgt ervoor dat deze gegevens redelijk beveiligd zijn. Daardoor kan Fidea beslissen om – als u zich als cliënt voldoende identificeert – formulieren aan te bieden waarbij: 

  • ofwel een aantal gegevens niet worden opgevraagd, maar achterliggend aan het formulier worden toegevoegd vanuit de gegevens beschikbaar bij Fidea, maar waarbij u soms wel nog gevraagd wordt de gegevens op hun volledigheid en actualiteit te checken
  • ofwel een aantal gegevens vooraf ingevuld worden voor zover beschikbaar bij Fidea, met de mogelijkheid aanpassingen door te voeren.

Deze site maakt gebruik van cookies. Eén van de cookies die we gebruiken is essentieel voor het bedienen van delen van de site die al is gecreëerd. U kan alle cookies van deze site verwijderen en blokkeren maar hierdoor kunnen delen van de site mogelijks niet werken. Meer lezen