Schadegeval aangeven

Informatie DNCA
Informatie DNCA

 • DNCA Finance is een vermogensbeheerder met hoofdzetel in Parijs. DNCA Finance werd in 2000 opgericht door specialisten in vermogensbeheer. In de loop der jaren bouwden de oprichters rond hun defensieve beheerfilosofie een team van ervaren beheerders uit en ontwikkelden ze een transparant, begrijpelijk en prestatiegericht aanbod van fondsen in aandelen en obligaties. 

  Eind september 2018 beheerde DNCA Finance 25,4 miljard euro via icbe’s die voor rekening van particuliere en institutionele beleggers in de belangrijkste aandelen- en obligatiemarkten beleggen. De beleggingskeuzes zijn het resultaat van een grondige fundamentele analyse van bedrijven. Alvorens te beleggen in een bepaald actief voeren de beheerders een globaal onderzoek uit om zo enkel de obligaties en/of aandelen te selecteren met het beste prestatiepotentieel in verhouding tot het aangegane risico. 

  (bron: DNCA Finance)

  Drie interne Fidea-fondsen beleggen onderliggend in de drie gelijknamige DNCA-beleggingsfondsen:

  • DNCA Invest Eurose (LU0284394235):
   DNCA Invest Eurose richt zich tot beleggers die hun spaargeld wensen te diversifiëren via een patrimoniale benadering. Het fonds past zich voortdurend aan de verschillende marktconfiguraties aan via een continue en flexibele arbitrage tussen vier belangrijke activaklassen: klassieke obligaties, converteerbare obligaties, monetaire producten, en aandelen. Het aandelengedeelte schommelt van 0 tot 35% van de portefeuille, door middel van een actief en fundamenteel beheer. De waardering en bedrijfskennis staan centraal in alle investeringsbeslissingen.

   Bekijk hier de video van de fondsenbeheerder.
  • DNCA Invest Beyond Global Leaders (LU0383783841):
   DNCA Invest Beyond Global Leaders belegt in gespecialiseerde bedrijven, marktleiders in hun sector, en dat onafhankelijk van waar ze gevestigd zijn. Het beheerteam combineert financiële en extra-financiële (ESG) criteria om bedrijven te selecteren die een competitief voordeel hebben met een hoge instapdrempel, een regelmatige organische groei, een sterke en transparante balans, een hoge liquiditeit, en die positief bijdragen tot een duurzame economische transitie. De thema’s die aan bod komen door middel van de aandelen waarin het fonds belegt, zijn onder andere nieuwe technologieën (robotisering, energie-efficiëntie), digitalisering (cyberveiligheid, big data), demografie en gezondheidszorg.

   Bekijk hier de video van de fondsenbeheerder.    

  • DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition (LU0309082369) :

   Dit onderliggende fonds wordt beheerd volgens de principes van Verantwoord en Duurzaam beleggen. Hierdoor houden het beleggingsproces en de aandelenselectie die daaruit voortvloeit, rekening met een interne score, die zowel kijkt naar bedrijfsverantwoordelijkheid als de duurzaamheid van de bedrijven. De thema’s die aan bod komen door middel van de aandelen waarin het fonds belegt,  zijn onder andere infrastructuurvoorzieningen. Deze omvatten essentiële producten en/of openbare dienstverlening (transport, tolinning, dienstverlening op luchthavens, satellietnetwerken, elektriciteitsproductie, waterbehandeling, afvalverwerking, gas- en energiedistributienetwerken, hernieuwbare energie, opwekking van windenergie, ziekenhuizen en scholen, enz.) aan een breed publiek gedurende een lange periode binnen een overkoepelend regelgevend kader. Daarnaast belegt het fonds ook in technologieën en uitrustingsleveranciers die een bewezen positieve impact hebben op energie-efficiëntie voor infrastructuur- en mobiliteitsuitdagingen.

   Bekijk het webinar met alle informatie over dit nieuwe fonds

  Alle informatie over deze fondsen vindt u in de essentiële informatiedocumenten van de interne Fidea-fondsen en de fondsenfiches en beleggersinformatie van DNCA Finance.
  Lees steeds al deze documentatie alvorens te investeren in een fonds.

Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: