Schadegeval aangeven

Informatie BlackRock
Informatie BlackRock

 • BlackRock is de vermogensbeheerder waaraan beleggers wereldwijd het meeste geld toevertrouwen. Op 31 maart 2018 beheerde het bedrijf ongeveer 6,3 biljoen dollar aan activa voor rekening van beleggers wereldwijd. 

  Blackrock stelt een uitgebreid gamma fondsen ter beschikking, gaande van zeer defensief tot zeer dynamisch. Naast gemengde fondsen en obligatiefondsen biedt Blackrock ook thematische fondsen aan. Deze fondsen beleggen in bedrijven die een specifiek aandachtsgebied hebben, zoals duurzame energie, gezondheidszorg of vastgoed.

  Meer informatie vindt u op de website van BlackRock.

  Maar liefst 14 interne Fidea-fondsen beleggen onderliggend in de gelijknamige BlackRock-fondsen:

  • Fidea BSF… is onderliggend belegd in een BlackRock Strategic Fund
   • BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund (LU0725892466): belegt in bedrijven die zijn gevestigd of beursgenoteerd zijn in de Verenigde Staten, Canada en Latijns-Amerika
   • BSF European Select Strategies (LU1271725100): belegt in alle activa waarin een ICBE-fonds kan beleggen, over de hele kapitaalstructuur van bedrijven (d.w.z. schulden en aandelen) en in door de overheid of overheidsinstellingen uitgegeven effecten.
  • Fidea BGF…  is onderliggend belegd in een BlackRock Global Fund
   • BGF Euro Reserve Fund (LU LU0432365988):
    obligatiefonds dat belegt in effecten uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en suprationale organisaties.
   • BGF Euro Short Duration Bond Fund (LU0093503810):
    streeft naar het bereiken van maximale kapitaalgroei terwijl de beweeglijkheid van de rente-inkomsten worden geminimaliseerd. Er wordt in een gespreide portefeuille van kwalitatief hoogstaande obligaties en andere leningen belegd.
   • BGF Global Allocation Fund (LU0171283459):
    het vlaggenschip van BlackRock BGF, dat in normale omstandigheden ten minste 70% van zijn totale vermogen zal beleggen in effecten van bedrijven en overheidsemittenten. Over het algemeen zal het fonds beleggen in effecten die ‘ondergewaardeerd’ zijn. Het fonds kan ook beleggen in aandeleneffecten van kleine en opkomende groeiondernemingen.
   • BGF Global Allocation Fund Hedged (LU0212925753):
    cfr. het Global Allocation Fund, maar er wordt gebruik gemaakt van zogenaamde hedging-technieken om risicoblootstelling af te dekken.
   • BGF - Euro Corporate Bond Fund (LU0162658883):
    minstens 70% van de totale activa van het fonds zijn vastrentende effecten en moeten zijn uitgegeven door bedrijven met vestiging binnen of buiten de eurozone en dienen ten tijde van aankoop van investment grade te zijn (d.w.z. dat zij voldoen aan een vastgesteld niveau van kredietwaardigheid).
   • BGF – World Real Estate Securities Fund (LU1219733679):
    belegt in aandelen van bedrijven die hun hoofdactiviteit in vastgoed hebben.
   • BGF - Global Multi-Asset Income Hedged (LU0784383399):
    belegt wereldwijd in het hele scala aan activa waarin een ICBE kan beleggen, waaronder aandeleneffecten (bijv. aandelen), vastrentende effecten (zoals obligaties), fondsen, cash, deposito’s en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd).
   • BGF - Global Equity Income Hedged (LU0625451603):
    belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in ontwikkelde markten.
   • BGF - European Special Situations Fund (LU0154234636):
    belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Europa en in het bijzonder beleggen in bedrijven die zich in 'speciale situaties' bevinden, en die naar het oordeel van de beleggingsadviseur bedrijven zijn met een potentieel voor verbetering dat de markt nog niet juist heeft ingeschat.
   • BGF - World Healthscience Fund (LU0171307068):
    belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten van bedrijven die voornamelijk economisch actief zijn in gezondheidszorg, farmaceutica, medische technologie en benodigdheden en de ontwikkeling van biotechnologie.
   • BGF - World Technology Fund (LU0171310443):
    belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten van bedrijven die voornamelijk economisch actief zijn in de technologiesector.
   • BGF - Sustainable Energy Fund (LU0171289902):
    belegt ten minste 70% van zijn totale vermogen wereldwijd in aandeleneffecten van bedrijven die werkzaam zijn in de sector van de nieuwe energie. Schone energiebedrijven zijn bedrijven die alternatieve energiebronnen en -technologieën ontwikkelen, onder meer op het vlak van hernieuwbare energietechnologie, de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, alternatieve brandstoffen, energie-efficiency, faciliterende energie en infrastructuur.


  Alle informatie over deze fondsen vindt u in de essentiële informatiedocumenten van de interne Fidea-fondsen en de fondsenfiches en beleggersinformatie van BlackRock.
  Lees steeds al deze documentatie alvorens te investeren in een fonds. Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: