Schadegeval aangeven

controlearts
Controlearts

 • In deze sectie gaan we in op de verwerking van uw persoonsgegevens als controlearts die optreedt in opdracht van Fidea.

  Dit staat los van de gegevensverwerking die u in de hoedanigheid van controlearts doet in het kader van Fidea’s opdracht. Wat dat betreft verwijzen we naar de (bijzondere) overeenkomst en instructies die u, als controlearts, daarrond zijn bezorgd. Als u daar verdere vragen over heeft, kan u contact opnemen met uw contact bij Fidea.

  Databank van controleartsen

  Als u als controlearts optreedt voor Fidea wordt u als zodanig opgenomen in een databank van controleartsen van Fidea.  

  Fidea is verwerkingsverantwoordelijke van die databank. Die databank wordt door de medewerkers van Fidea, vooral die op de juridische en medische afdeling, gebruikt voor het (administratief) beheer van de controleartsen (o.a. contracten, instructies, opdrachten, nazicht vorderingen, betaling, tevredenheid,…) respectievelijk de verwerking van de resultaten van de door u gevoerde onderzoeken. 

  De databank van controleartsen bevat naast uw identificatie en contactgegevens ook gegevens over de u gegeven (en uitgevoerde) opdrachten en documenten en correspondentie die uw relatie met Fidea bepalen.

  Uw gegevens worden in de databank van controleartsen opgenomen voor de duurtijd dat Fidea een beroep op u wenst te doen en u niet heeft aangegeven niet langer opdracht van Fidea te willen ontvangen (“einde van de relatie”). Na het einde van de relatie worden uw gegevens (in archiefmodus) nog bijgehouden voor een tiental jaar, ter ondersteuning van de boekhouding (7 boekjaar na de transactie) en ter bewijs van eventuele rechtsvorderingen en geschillen (10 jaar na het ontstaan van de vordering).

  Voor het overige (info over Fidea, Fidea’s DPO, uw rechten als data subject,…) wordt verwezen naar het algemeen deel.

Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: