Schadegeval aangeven

Bezoeker van onze kantoren
Bezoeker van onze kantoren

 • Als u Fidea bezoekt in haar kantoren, dan is het zeer waarschijnlijk dat u door de bewakingscamera’s wordt gefilmd en dat u gevraagd zult worden zich te registreren als bezoeker.

  In deze sectie gaan we daar wat nader op in. 

 • Bewakingscamera’s »

  cameraFidea gebruikt bewakingscamera’s in en rond de lokalen waar ze actief is.

    Bij het plaatsen van en het gebruik van de beelden van deze bewakingscamera’s respecteert Fidea in het bijzonder de regels van de camerawet van 21 maart 2007 en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten.

  De bewakingscamera’s zijn aangeduid met een pictogram van een camera en aangegeven bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

    De bewakingscamera’s zijn geïnstalleerd met de insteek dat ze de intimiteit van een persoon niet schenden, en niet gericht zijn op het inwinnen van informatie over de filosofische, religieuze, politieke, syndicale gezindheid, etnische of sociale origine, het seksuele leven of de gezondheidstoestand.

  De beelden worden in real time enkel bekeken om onmiddellijk te kunnen ingrijpen bij misdrijf, schade, overlast of verstoring van de openbare orde. De opgenomen beelden worden bewaard voor een termijn van (maximaal) één maand. Die termijn kan langer zijn als de opgenomen beelden nuttig zijn om een misdrijf, van schade, of van overlast te bewijzen of om een dader, een verstoorder van de openbare orde, een getuige of een slachtoffer te identificeren. 

  De beelden worden enkel bekeken door bevoegde medewerkers van Fidea en desgevallend de politie, gerechtelijke overheden of andere ordehandhavers.

  Voor het overige (info over Fidea, Fidea’s DPO, uw rechten als data subject,…) wordt verwezen naar het algemeen deel.

  Bezoekersregister en -badge »

  Als bezoeker van Fidea’s gebouwen zal u in de regel worden ingeschreven in een bezoekersregister en een tijdelijke “bezoekersbadge” krijgen om u in de (semi-)publieke ruimten van het gebouw te bewegen.

  Fidea is verwerkingsverantwoordelijke van het bezoekersregister. Dat register wordt door de medewerkers van Fidea, vooral die aan het onthaal en van de facilitaire diensten, gebruikt voor de volgende legitieme belangen: het (administratief) beheer, de (brand)veiligheid en de beveiliging van de gebouwen. 

  Het bezoekersregister bevat naast uw identificatie- en contactgegevens (telefoon en/of email om u eventueel te contacteren mocht de badge niet teruggebracht zijn) ook gegevens over uw aankomst en vertrek, de u toegekende (bezoekers)badge en uw gebruik daarvan en wie u bezoekt en waarom.

  Uw gegevens worden (in archiefmodus) voor een duurtijd van maximaal 13 maanden na het einde van uw bezoek bijgehouden. Het gaat daarbij vooral om de gegevens van het badgegebruik, die evenwel vrij snel pseudoniem worden gemaakt doordat de bezoekersregister vroeger wordt vernietigd.

  Voor het overige (info over Fidea, Fidea’s DPO, uw rechten als data subject,…) wordt verwezen naar het algemeen deel

Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: