Aanmelden

Opleidingsfiche schaderegeling Brand & Fidea'pp
Opleidingsfiche Schaderegeling Brand & Fidea'pp

 • Titel opleiding

  Fidea Schaderegeling Brand (starter in schaderegeling)
  (verzekeringstak 8 Brand en natuurevenementen en –tak 9 Andere schade aan goederen)

  Fidea Digital APPero , de schadetoepassingen "Fidea-app en Beeldvorming"
  (tak 3. Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel., tak 8. Brand en natuurevenementen,  tak 9 Andere schade aan goederen, tak 10. B.A. motorrijtuigen.)ten en –tak 9 Andere schade aan goederen) 

  BELANGRIJK!De cursist brengt een eigen laptop mee om de praktische oefeningen te kunnen maken. Zonder laptop kan de opleiding niet gevolgd worden!
  Doelgroep  

  Makelaar in verzekeringen of bediende werkend bij makelaar in verzekeringen.

  De cursist is vertrouwd met de wettelijke bepalingen van een verzekering en kent de algemene principes. Basisbegrippen zoals vrijstellingen en evenredigheidsregel worden in deze cursus niet behandeld.

  De cursist heeft de opleidingssessie “Woonverzekering” en “Patrimoniumpolis” gevolgd of heeft reeds een goede kennis van deze polissen.

  Leerdoel(en) 
  • Na schadegeval een aangifteformulier correct invullen.
  • Aandacht hebben voor de verzameling van gegevens.
  • De waarborgen van de Woonverzekering en Patrimoniumpolis kennen
  • Concrete schadegevallen per waarborg kunnen berekenen.
  • Vergoedingen kunnen berekenen met gebruik van de schaderegelingstool.
  • Na de opleiding hebben de cursisten een duidelijk beeld van de toepassingen Fidea’pp en Beeldvorming en kunnen zij deze gebruiken bij de schadeaagifte.
  Structuur en inhoud

  De rol van de tussenpersoon komt bij een schadegeval goed tot zijn recht.  Daarom moet hij op dit vlak een uitstekende dienstverlening kunnen leveren.

  In deze dagcursus worden volgende elementen nauwer bekeken:

  • Aandachtspunten bij schade : gegevens verzamelen, aangifte invullen…
  • Praktische oefeningen
  • Aan de hand van cases gaan we na hoe hier op te reageren
  • Vertrekkend van foto’s van schadegevallen gaan we na wat gedekt is en hoe deze schadegevallen afgehandeld worden
  • De schaderegelingstool gebruiken (correct kunnen invullen & vergoeding berekenen via de tool)
  In deze cursus worden de Fidea’pp en Beeldvorming voorgesteld aan de hand van een presentatie met filmondersteuning.
  Planning

  Datum : woensdag 8 november 2017

  Uren:

  • Aanvang : 09.00
  • Einde : 17.00

  Locatie :
  BluePoint, Filip Williotstraat 9 te 2600 Berchem

  Aantal punten 

  7 (zeven) OPLEIDINGSPUNTEN

  Docent

  Fidea Training, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen

  Accreditatienummer : 100002A

  Dhr. G. Van Meervenne & Dhr. D. Vanhee


 • INSCHRIJVEN:

  Ik schrijf mij in voor de cursus op woensdag 8 november in Berchem  
  Naam kantoor:  
  Fidea-nummer:  
  Crelan-nummer:  
  Naam en voornaam cursist:  
  Geboortedatum cursist:  

  Bent u verhinderd? Geef dan een seintje aan Fidea Training.
  Wanneer u uw afwezigheid niet doorgeeft, zal Fidea u de gemaakte opleidings- en cateringkosten aanrekenen.

   

Deze site maakt gebruik van cookies. Eén van de cookies die we gebruiken is essentieel voor het bedienen van delen van de site die al is gecreëerd. U kan alle cookies van deze site verwijderen en blokkeren maar hierdoor kunnen delen van de site mogelijks niet werken. Meer lezen