Schadegeval aangeven

Bemiddelaar makelaaragent
Bemiddelaar (makelaar/agent)

 • In deze sectie gaan we in op de verwerking van uw persoonsgegevens als bemiddelaar die bemiddelt tussen de verzekeringnemer en Fidea. Dit omvat ook de verwerking van persoonsgegevens van vertegenwoordigers (incl. zaakvoerders en eventuele medewerkers) van (rechtspersoon-) bemiddelaars.

  Dit staat los van de gegevensverwerking die u in de hoedanigheid van bemiddelaar doet in het kader van uw bemiddeling, voornamelijk de verwerking van verzekeringnemers, en bij wijlen van verzekerden en begunstigden. Wat dat betreft verwijzen we naar de (bijzondere) overeenkomst en instructies die u daarrond zijn bezorgd. Als u daar verdere vragen over heeft, kan u contact opnemen met uw contact bij Fidea.

 • Distributiebeheer »

  Als u als bemiddelaar optreedt voor Fidea wordt u als zodanig opgenomen in een databank van bemiddelaars van Fidea.  

  Fidea is verwerkingsverantwoordelijke van die databank. Die databank wordt door de medewerkers van Fidea, vooral die op de commerciële, juridische en financiële afdeling, gebruikt voor het administratief en relationeel beheer van de bemiddelaars. De acceptatie- en schadeclaim-afdelingen komen met een beperkte set van uw persoonsgegevens (uw link met de polis en/of het dossier) de verwerking van de door u aangebrachte en behandelde dossiers (aanvragen voor nieuwe polissen, schadedossiers,…). 

  Bijzondere verwerkingen in dat kader zijn: 

  • verwerkingen die gericht zijn op het nagaan van uw erkenning als verzekeringstussenpersoon 
  • verwerkingen in het kader van de beveiliging van Fidea’s systemen, o.a. toegangsgegevens tot de systemen van Fidea (via de webservices) waaronder login, versleuteld paswoord, logs van uw acties in de systemen,…
  • verwerkingen die erop gericht zijn fraude te voorkomen, te detecteren en te bestrijden, waarbij gegevens van verschillende bronnen en van u in verschillende hoedanigheden kan worden samengebracht om een breder zicht op de zaak te krijgen.

  De databank van bemiddelaarsbevat naast uw identificatie en contactgegevens ook  alle documenten die uw relatie met Fidea bepalen, zoals uw contracten met Fidea, instructies van Fidea aan u (bijv. met betrekking tot het gebruik van haar systemen), berekeningen en nazicht vorderingen (o.a. van de premies die u inde voor Fidea, van uw commissie, van eventuele incentives,…), inkomende en uitgaande betalingen, fiscale fiches, resultaten van tevredenheidsonderzoeken van u en eventueel ook over u, uw antwoorden m.b.t. deelname aan commerciële acties naar de verzekeringnemers toe, referentiegegevens over de door u aangebrachte en behandelde dossiers, en correspondentie die uw relatie met Fidea bepalen.

  Uw gegevens worden in de databank van bemiddelaars opgenomen voor de duurtijd dat Fidea een professionele relatie met u heeft. Na het einde van de relatie worden uw gegevens (in archiefmodus) nog bijgehouden voor een tiental jaar, ter ondersteuning van de boekhouding (7 boekjaar na de transactie) en ter bewijs van eventuele rechtsvorderingen en geschillen (10 jaar na het ontstaan van de vordering).

  Voor het overige (info over Fidea, Fidea’s DPO, uw rechten als data subject,…) wordt verwezen naar het algemeen deel.

  Opleidingen »

  Als u als bemiddelaar inschrijft voor en deelneemt aan opleidingen georganiseerd door Fidea wordt u als zodanig opgenomen in een databank van deelnemers.  

  Fidea is verwerkingsverantwoordelijke van die databank. Die databank wordt door de medewerkers van Fidea, vooral die op de commerciële en financiële afdeling, gebruikt voor het administratief beheer van de opleidingen. Als het gaat om erkende opleidingen dan deelt Fidea ook uw deelname mee aan de erkenningsinstelling, zodat uw deelname door die instelling in rekening worden gebracht, bijv. in het kader van de permanente vormingsplicht van bemiddelaars.

  De databank van deelnemers bevat naast uw identificatie en contactgegevens ook  de opleiding(en) waarvoor u bent ingeschreven dan wel aan heeft deelgenomen en of ze recht geven op opleidingspunten (in het kader van de permanente vormingsplicht van bemiddelaars), verschuldigde deelnameprijs en ontvangen betalingen, deelnameattesten, resultaten van tevredenheidsonderzoeken over de opleidingen (als die al gepersonaliseerd zijn), en eventuele correspondentie.

  Uw gegevens worden in de databank van deelnemers opgenomen voor de duurtijd dat Fidea ze nodig heeft om de opleiding te organiseren. Daarna worden uw gegevens (in archiefmodus) nog bijgehouden voor een zevental jaar, ter ondersteuning van de boekhouding (7 boekjaar na de transactie) en, mocht dat nodig zijn naar de erkenningsinstellingen toe.

  Voor het overige (info over Fidea, Fidea’s DPO, uw rechten als data subject,…) wordt verwezen naar het algemeen deel.

Fidea gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site zo aangenaam mogelijk te maken. Een van de cookies die we gebruiken, is essentieel voor een goede werking van de site. U kan alle cookies verwijderen en blokkeren, met uitzondering van de essentiële cookies. Daardoor kunnen delen van de site mogelijks niet optimaal werken. Hier vindt u meer informatie.

Hieronder kan u aanduiden of u al dan niet instemt met het gebruik van verschillende soorten cookies: